Fødevarer

Baggrund_billeder_28

Fødevareindustriens krav om sporbarhed stiller store krav til dokumentation af fremstillingsprocessen og til batchstyring på lageret med deltaljerede informationer om råvarer og færdigvarer. Det har Tracelink styr på.

I Tracelink skelner vi mellem produktionsordrer og salgsordrer. På en produktionsordre opsamles sporbarhedsinformation på de råvarer, der indgår i produktionen – og når produktionen er færdig, danner den et batch på den færdigvare, der er fremstillet. Fremstillingsmetoden registreres også; hvilke maskiner – og hvilke indstillinger af disse – er blevet anvendt.

En salgsordre vil typisk generere en plukkeliste og når varerne er pakket og ordren afsluttes, genereres en faktura med sporbarhedsinformation på hver enkelt varelinie.

smart31

En løsning til fødevaresporbarhed kan med fordel integreres til e-conomic.