Fødevareproduktion

Fødevareindustriens krav om sporbarhed stiller store krav til lagerstyring og dokumentation af fremstillingsprocessen og til batchstyring på lageret med deltaljerede informationer om råvarer og færdigvarer. Det har Tracelink styr på.
Sporbarhed på fødevarer

I Tracelink skelner vi mellem produktionsordrer og salgsordrer. På en produktionsordre opsamles sporbarhedsinformation på de råvarer, der indgår i produktionen – og når produktionen er færdig, danner den et batch på den færdigvare, der er fremstillet. Fremstillingsmetoden registreres også; hvilke maskiner – og hvilke indstillinger af disse – er blevet anvendt.

En salgsordre vil typisk generere en plukkeliste og når varerne er pakket og ordren afsluttes, genereres en faktura med sporbarhedsinformation på hver enkelt varelinie.

Anvendelse af styklister/opskrifter kan  aktiveres ved ordremodtagelse, således at bestilling af en færdigvare resulterer i, at der udfoldes en stykliste af råvarer, der skal plukkes. Produktionens størrelse vil automatisk gange styklisten op, så opskriften passer. Anvendelsen af denne funktion kræver, at man anvender Tracelinks lagerstyringsløsning.

smart31

En løsning til fødevaresporbarhed kan med fordel integreres til e-conomic. Herved bliver det muligt automatisk at tilføje sporbarhedsinformation til hver enkelt varelinie på fakturaen.