Produktion med batchstyring

En del af vores kunder bruger Tracelinks lager med batchstyring, som kan give sporbarhed, når der plukkes enten råvarer og færdigvarer. Men der er også situationer, hvor man har behov for at skabe sporbarhed i en produktion. Typisk er der tale om, at man har sin egen produktion af færdigvarer, som man selv lagerfører. I det tilfælde skal færdigvaren gemmes med sporbarhedsinformation. Hidtil har man været nødt til manuelt at oprette et nyt batch af færdigvarer, hvor man i beskrivelsen kunne angive at batchet var resultatet af produktionsordre nr. 1234. Nu kan man jo så finde ordre nr. 1234 og dér finde alle de sporbarhedsinformationer som er relevante i forhold til f.eks. tilbagekald eller reklamationer.

Den manuelle oprettelse af batch er imidlertid en kilde til fejl, så nu har vi indført automatisk batchoprettelse; når en produktionsordre markeres som afsluttet oprettes automatisk et nyt batch. Opsætningen er ret enkel; I angiver på ordren hvilke(n) færdigvare(r), der produceres og sætter et flueben i feltet “Produceres”. Når ordren afsluttes, oprettes automatisk et nyt batch af råvaren og som batch-nummer anvendes ordrenummeret.