Sporbarhed af materialer og råvarer

Sporbarhed og sporing af materialer eller råvarer, som I anvender i jeres produktion, er et helt centralt begreb i procesdokumentationen og derfor også en del af rygraden i Tracelink. Måske skal I CE-mærke jeres produkt, måske skal I overholde EN 1090 normen eller måske er det jeres kunder, der stiller specifikke krav. Materialesporing hjælper jer med let og gnidningsfrit at holde styr på råvarer og materialer i forbindelse med en produktion, uanset om sporbarhed skyldes krav fra myndigheder eller kunder – eller det bare er en del af jeres egen kvalitetsstyring.

Uanset om I køber ind til en konkret ordre/produktion, eller om I køber I ind til lager, registrerer Tracelink, hvor varen kommer fra – og hvor den skal hen. Blandt de krav, som Tracelink i dag hjælper sine kunder med at imødekomme, er:

 • EN 1090
 • EU-forordningen om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 1935/2004
 • CE mærkning
 • Overensstemmelseserklæringer
 • ISO 3438
 • EU forordning procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 178/2002

Let og enkelt sporbarhed på dine materialer

Ved modtagelse af varen påsættes denne et klistermærke med en QR-kode (eller en anden form for identifikation), som med det samme scannes med Tracelinks smartphone-app.

Herefter angives relevante informationer som for eksempel dato for modtagelse, varetype, mængde og – såfremt varen er indkøbt til en ordre – et ordrenummer. Derudover kan I knytte følgesedler og certifikater, der er modtaget digitalt eller er indscannet, til varen. På den måde skaber I via klistermærket en forbindelse mellem den fysiske genstand og alle relevante informationer, der er gemt i Tracelink-databasen.

For vores smedekunder i stålindustrien har vi lavet integration til grossisterne:

 • Lemvigh-Müller
 • Hatten gruppen
 • Sanistål
 • Boldsen
 • Brdr. Kier

som betyder, at informationer om råvaren – altså stålet – hentes direkte hos grossisten. På den måde indsamles CE dokumentation automatisk og EN 1090 overholdes uden at smeden skal foretage sig noget.

Indgår der flere materialer/råvarer i et konkret produkt, tilføjes disse som ovenfor til ordrenummeret. I kan altid tilføje informationer og til hver en tid generere en rapport, der sammenfatter hvilke materialer, med hvilken oprindelse, der indgår i produktet.