Tidsregistrering

timereg

Dine medarbejdere er en vigtig ressource, som indgår i produktionen. Tracelink registrerer automatisk processerne; hvem der tilføjer materialer, bruger ressourcer og laver kvalitetstjek. Men vi kan hjælpe med at dokumentere deres indsats yderligere – til fakturering, planlægning og efterkalkulation.

Sammen med de øvrige funktioner leverer vi et modul til timesagsregistrering; I har brug for at vide ikke blot hvilke opgaver i udfører, mens også hvor lang tid I bruger på det. Og den udfordring løser vi.

Let og enkel timeregistrering

Vi har lavet en digital version af de timesedler, som mange slås med at få korrekt udfyldt – ofte med manges dages forsinkelse og deraf følgende stor usikkerhed.

timereg3

Tracelinks timesagsregistrering fungerer både som en stationær løsning beregnet på f.eks.montagehallen og som en fuldt mobil løsning for medarbejdere, der udføre opgaver mange steder. Med modulet kan medarbejderne – enten via en vægmonteret tablet computer eller på telefonen – med et par klik påbegynde timeregistrering knyttet til en konkret opgave – og lige så enkelt afslutte timeregistreringen igen. Personlige nøglekort og permanent login på telefonen gør det nemt og fejlsikkert for den enkelte medarbejder at registrere sin tid.

Tracelink gør det let for jer at føre timeregistrering over de ansatte – og det er enkelt at overføre registreringerne til jeres økonomi-systemer, eksempelvis til e-conomic, hvortil vi har lavet integration, der gør det muligt at oprette fakturakladder med registrering og prissætning af timeforbrug.