Tidsregistrering

timereg

Tidsregistrering på papir er tidskrævende og upræcist.

Med online tidsregistrering på ordrer og opgaver til fakturering og efterkalkulation, samt tidsregistrering af komme/gå til løn, kan du både spare tid, blive mere effektiv og få et bedre overblik over din forretning.

Online tidsregistrering af arbejdsseddel, ugeseddel eller timeseddel

Vi har lavet en digital version af den timeseddel, ugeseddel eller arbejdsseddel, som mange slås med at få korrekt udfyldt – ofte med manges dages forsinkelse og deraf følgende stor usikkerhed.

timereg3

Tracelinks timesagsregistrering fungerer både som en stationær løsning beregnet på montagehallen og som en mobil løsning for medarbejdere, der udføre opgaver mange steder. Med modulet kan medarbejderne – via en vægmonteret tablet-computer eller på telefonen – med et klik påbegynde timeregistrering knyttet til en konkret opgave.

Personlige nøglekort og permanent login på telefonen gør det nemt og fejlsikkert for den enkelte medarbejder at registrere sin tid.

Tracelink gør det let for jer at føre timeregistrering over de ansatte – og det er enkelt at overføre registreringerne til jeres økonomi-systemer, eksempelvis til e-conomic, hvortil vi har lavet integration, der gør det muligt at oprette fakturakladder med registrering og prissætning af timeforbrug.

Komme/gå

Hvis I bruger det klassiske stempelur eller håndskrevne timesedler, ved I hvor umådelig meget tid der kan gå med at opgøre timeansatte medarbejderes tid og med at administrere udbetaling af løn. Det er tidskrævende og ofte fejlbehæftet – men det kan vi nemt afhjælpe.

Vi har kort og godt lavet en digital, mobil version af det traditionelle stempelur.

Med modulet kan medarbejderne nemt melde ankomst og afgang, samt angive start og stop af pauser.

Tracelink gør det let for jeres medarbejdere at registrere deres arbejdstid og vi sørger for at lægge tallene i registreringerne sammen, så det bliver nemt at udarbejde lønsedler. Når I skal afregne lønnen, har vi lavet integration mod Danløn og Dataløn, så I nemt kan eksportere løndata fra Tracelink og ind i jeres lønprogram.