Brancher

Tracelink anvendes af virksomheder i en lang række brancher, hvor effektiv planlægning og styring af arbejdet er afgørende, og hvor sporbarhed, dokumentation og kvalitetskontrol er et “must” i forhold til kunder eller myndigheder.
Vores plug ‘n play smartphone-løsninger er et super-effektivt alternativ til tidskrævende manuelle procedurer.

Find kundehistorier her

Autolakering

Mere end 60 automalere i Danmark og Sverige bruger Tracelinks brancheløsning til planlægning, styring og dokumentation af produktion indenfor autolak-branchen. Systemet understøtter processerne fra ordremodtagelse til fakturering – og efterkalkulation. Tracelink registrerer medarbejderindsats, materialeforbrug, maskinforbrug og metode. Systemet kører som app på smartphone og tablets og i en web-browser. Læs her om en af vores kunder. timereg

ORDREMODTAGELSE

Tracelink er i Danmark integreret med FORSI. Det betyder, at opgaver, der kommer ind i via FORSI, med et enkelt klik kan konverteres til en ordre i Tracelink blandt andet med præcis information om opgavens indhold, priser og om start- og slutdato. Ordrerne vises i en kalender, som gør planlægning nemmere.

forsi

BEREGNINGER

I de tilfælde hvor der ikke ligger en skadesrapport som udgangspunkt for opgaven, giver Tracelink adgang til Eurotax, hvor en beregning kan laves. Beregningen kan herefter gemmes i Tracelink og danne grundlag for en ny ordre.


eurotax

WORK FLOW OG OPGAVESTYRING

Ordren kan, mens den udføres, tildeles en status efter eget valg, som løbende kan justeres. Herved opnår man et opdateret overblik over produktionen; flaskehalse identificeres hurtigt og evt. forsinkelser kan kommunikeres i god tid. Med Tracelink er det endvidere enkelt at delegere delopgaver knyttet til udførelsen af en opgave.


dash

REGISTRERING AF TIMER

Medarbejderne registrerer tidsforbrug på den enkelte ordre med et enkelt klik på en smartphone. Registreringerne danner grundlag for både lønadministration, fakturering og statistik. Læs mere om tidsregistrering.


timereg2

FAKTURERING

Tracelink håndterer ikke økonomi, men kan integreres med økonomisystemer som f.eks. e-conomic således at et registreret ressourceforbrug kan overføres direkte til en fakturakladde. Registreringen af forbrugte ressourcer kan alternativt anvendes til efterkalkulation og beregning af dækningsbidrag på ordren.


KUNDERNE

I Tracelink er det muligt at oprette ekstra brugere med adgang til systemet, men hvis rettigheder knyttes til én bestemt kunde. Disse brugere vil så kunne logge ind på Tracelink og se information/status på alle de ordrer, der vedrører den angivne kunde (og KUN disse ordrer). Dette kan medvirke til at forenkle dialogen med større kunder.

 

“...I er tæt på at få gudestatus! Synes virkelig I har lavet et godt værktøj. Jeg har anbefalet det til flere, selvom jeg synes det er så godt jeg har mest lyst til at beholde det for mig selv. Vi betragter programmet som en succes allerede...”

Benny Brink, Mobil Sandblæsning

Produktion

Tracelink anvendes blandt produktionsvirksomheder til:

 • Produktionsplanlægning og styring
 • Sporbarhed
 • Kvalitetskontrol
 • Håndtering af reklamationer
 • Timeregistrering
 • Kunde feed-back

dashboard

PLANLÆGNING OG STYRING

Gør ordrebogen helt digital og del den evt. med medarbejderne. Hæng en storskærm op i produktionshallen, hvor alle vil kunne se og opdatere status både på ordrer på vej ind og ordrer i produktion, så alle får del i overblikket. Med ganske få klik, kan en ordre opdateres og dokumenteres.

SPORBARHED

Mange virksomheder oplever, at myndigheder eller kunder stiller krav til en dokumentation af hvilke materialer, der indgår i produktionen – uanset om det skyldes sundhed/fødevarer og sikkerhed, miljøhensyn, holdbarhed eller andre forhold. Med Tracelink er det simpelt – uanset om I har brug for individuel mærkning eller batchstyring af lageret. Læs mere om sporbarhed her.

KVALITETSKONTROL

Tracelink gør det nemt at dokumentere processerne knyttet til produktionen, samt at dokumentere delresultater undervejs. Dette kan gøres dels i form af dokumentation af inspektioner, dels i form af fotos. Læs mere om kvalitetskontrol.

REKLAMATIONER

Med Tracelink er det det enkelt at spore en reklamation på et produkt tilbage igennem produktionen. Er der tale om en systematisk fejl for en del af produktionen, er det muligt at bestemme fejlens helt præcise omfang.

mobil2

TIDSREGISTRERING

Timeregistrering ligger i naturlig forlængelse af Tracelink’s dokumentation af processer. Når du i forvejen bruger app’en til svejselog og sporbarhed, er det nemt samtidig at registrere tidsforbruget knyttet til hver enkelt udførte ordre. Registreringen kan bruges til fakturering eller efterkalkulation. Læs mere om tidsregistrering.

KUNDE FEED-BACK

Ved at mærke produkterne med Tracelink’s QR-koder bliver hvert enkelt produkt unikt. Dette giver mulighed for individualiseret dialog med kunderne. Dels kan kan du give kunden adgang til unikke informationer om lige præcis dét produkt han/hun har erhvervet, dels kan du indsamle og strukturere feed-back fra kunderne. Det kan være virksomhedens fundament for innovation.

PRISER

For en typisk produktionsvirksomhed med omkring 20 medarbejdere koster Tracelinks brancheløsning 10.000 kr. i opsætning og træning, samt omkring 1500 kr. i månedligt abonnement. Du kan læse mere om vores priser her.

 

Byggeri

Baggrund_billeder_29

Tracelink anvendes af aktører på byggepladsen blandt andet for at sikre:

 • Sporbarhed på materialer
 • Sporing og forbrug af værktøj
 • Dokumentation af konstruktioner
 • Snaglists
 • Timeregistrering

Sporbarhed på materialer

Dine kunder og myndighederne stiller ofte krav til de anvendte materialer – og til dokumentation af at kravene er overholdt, f.eks. i forhold til EN 1090 og ISO 3834. At håndtere dette er kernen i Tracelink. Med QR-koder mærker I jeres materialer op og knytter al relevant dokumentation til koderne.

Sporing og forbrug af værktøj

For en stor del af virksomhedens værktøj er der krav om regelmæssig egenkontrol og evt. kalibrering. Når du bruger værktøj, som er registreret i Tracelink, kan du dels registrere det løbende forbrug, dels får du advarsler, hvis værktøjet nærmer sig sidste frist for kontrol eller kalibrering.

Uden navn

Dokumentation af konstruktioner

Med Tracelink på din smartphone, kan I løbende dokumentere samlingen af konstruktioner i overensstemmelse med tegninger, som i forvejen er lagt ind i databasen.

Snaglists

Ved overdragelse af byggeri – eller blot dele af det – bliver der ofte udarbejdet en mangelliste. Med Tracelink har du og dine medarbejdere mulighed for løbende at registrere kendte mangler og derved spare tid ved overdragelsen.

kalender

Timeregistrering

Timeregistrering ligger i naturlig forlængelse af Tracelink’s dokumentation af processer. Når du i forvejen bruger app’en til at registrere processerne, er det nemt samtidig at registrere tidsforbruget knyttet til hver enkelt udførte ordre. Registreringen kan bruges til fakturering eller efterkalkulation.

 

Fødevarer

Baggrund_billeder_28

Fødevareindustriens krav om sporbarhed stiller store krav til dokumentation af fremstillingsprocessen og til batchstyring på lageret med deltaljerede informationer om råvarer og færdigvarer. Det har Tracelink styr på.

I Tracelink skelner vi mellem produktionsordrer og salgsordrer. På en produktionsordre opsamles sporbarhedsinformation på de råvarer, der indgår i produktionen – og når produktionen er færdig, danner den et batch på den færdigvare, der er fremstillet. Fremstillingsmetoden registreres også; hvilke maskiner – og hvilke indstillinger af disse – er blevet anvendt.

En salgsordre vil typisk generere en plukkeliste og når varerne er pakket og ordren afsluttes, genereres en faktura med sporbarhedsinformation på hver enkelt varelinie.

smart31

En løsning til fødevaresporbarhed kan med fordel integreres til e-conomic.

 

Stål

Baggrund_billeder_46b

EN1090. Det var her Tracelink startede. Når stålgrossisterne leverer stål til bygningskonstruktioner overføres sporbarhedsinformation automatisk til smedevirksomhedens Tracelink konto, hvorefter der er fuldt styr på nøjagtigt hvilket stykke stål, der anvendes hvor, således at konstruktionen kan CE-mærkes. Relevante informationer som for eksempel dato for modtagelse, varetype, mængde registreres. Derudover knyttes følgesedler og certifikater, der er modtaget digitalt, til stålet. På den måde skaber I via en stregkode på stålet en forbindelse mellem det fysiske stål og alle relevante informationer, der er gemt i Tracelink-databasen.

mobil2

Vi har integration til følgende grossister:

Integration betyder, at Tracelink henter informationer om råvaren – altså stålet – direkte hos grossisten. På den måde indsamles CE dokumentation automatisk og EN 1090 overholdes uden at smeden skal foretage sig noget.

Arbejder man i en udførelsesklasse med krav om svejselog kan den også dokumenteres i Tracelinks app.