Brancher

Tracelink anvendes af virksomheder i en lang række brancher, hvor effektiv planlægning og styring af arbejdet er afgørende, og hvor sporbarhed, dokumentation og kvalitetskontrol er et “must” i forhold til kunder eller myndigheder.
Vores plug ‘n play smartphone-løsninger er et super-effektivt alternativ til tidskrævende manuelle procedurer.

Autolakering

Automalere i Danmark og Sverige bruger Tracelinks brancheløsning til planlægning, styring og dokumentation af produktionen indenfor autolak-branchen. Systemet understøtter processerne fra ordremodtagelse til fakturering – og efterkalkulation med integration til Forsi og Eurotax. Tracelink registrerer medarbejderindsats, materialeforbrug, maskinforbrug og metode. Systemet kører som app på smartphone og tablets og i en web-browser. Læs her om en af vores kunder.

timereg

ORDREMODTAGELSE

Tracelink er i Danmark integreret med FORSI. Det betyder, at opgaver, der kommer ind i via Forsi, med et enkelt klik kan konverteres til en ordre i Tracelink blandt andet med præcis information om opgavens indhold, priser og om start- og slutdato. Ordrerne vises i en kalender, som gør planlægning meget nemmere.

forsi

BEREGNINGER

I de tilfælde hvor der ikke ligger en skadesrapport som udgangspunkt for opgaven, giver Tracelink adgang til Eurotax, hvor en beregning kan laves. Beregningen kan herefter gemmes i Tracelink og danne grundlag for en ny ordre.


eurotax

WORK FLOW OG OPGAVESTYRING

Ordren kan, mens den udføres, tildeles en status efter eget valg, som løbende kan justeres. Herved opnår man et opdateret overblik over produktionen; flaskehalse identificeres hurtigt og evt. forsinkelser kan kommunikeres i god tid. Med Tracelink er det endvidere enkelt at delegere delopgaver knyttet til udførelsen af en opgave. Systemet er åbent for at værkstedets erhvervskunders medarbejdere kan få adgang til relevante ordre.


dash

REGISTRERING AF TIMER

Medarbejderne registrerer tidsforbrug på den enkelte ordre med et enkelt klik på en smartphone. Registreringerne danner grundlag for både lønadministration, fakturering og statistik. Læs mere om tidsregistrering.


timereg2

FAKTURERING

Tracelink håndterer ikke økonomi, men kan integreres med økonomisystemer som f.eks. e-conomic således at et registreret ressourceforbrug kan overføres direkte til en fakturakladde. Registreringen af forbrugte ressourcer kan alternativt anvendes til efterkalkulation og beregning af dækningsbidrag på ordren.

 

KUNDERNE

I Tracelink er det muligt at oprette ekstra brugere med adgang til systemet, men hvis rettigheder knyttes til én bestemt kunde. Disse brugere vil så kunne logge ind på Tracelink og se information/status på alle de ordrer, der vedrører den angivne kunde (og KUN disse ordrer). Dette kan medvirke til at forenkle dialogen med større kunder.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe med at afklare, om Tracelink kan løse dine udfordringer?
Det koster ikke noget!

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes:

 

“...I er tæt på at få gudestatus! Synes virkelig I har lavet et godt værktøj. Jeg har anbefalet det til flere, selvom jeg synes det er så godt jeg har mest lyst til at beholde det for mig selv. Vi betragter programmet som en succes allerede...”

Benny Brink, Mobil Sandblæsning

Produktion

Mange produktionsvirksomheder har opnået store effektiviseringsgevinster med anvendelse af Tracelink til produktionsplanlægning, produktionsoverblik, produktionsstyring og beslutningsværktøj.

STYRING, OVERBLIK OG BESLUTNING

Gør ordrebogen helt digital og del den evt. med medarbejderne. Hæng en storskærm op i produktionshallen, hvor alle vil kunne se og opdatere status både på ordrer på vej ind og ordrer i produktion, så alle får del i overblikket. Med ganske få klik, kan en ordre opdateres og dokumenteres med styklister, rute og meget mere.

Kontrolpanelet giver unikt overblik over hvilke opgaver der venter, hvor langt ordren er, om der er flaskehalse, og om tiden er begyndt at skride på den enkelte ordre. Dermed kan man tage de rigtige beslutninger og øge effektiviteten.

PRODUKTIONSPLANLÆGNING

En effektiv produktion kræver god opgaveplanlægning. Med Tracelinks forskellige kalendere er det enkelt at sætte ordrer i kalenderen, booke ressourcer og uddelegere opgaver, der skal nødvendige for at udføre ordren.
Tracelink giver overblik over ressourceforbruget, og gør det nemt at styre ressourcerne i en opgavekalender

TIDSREGISTRERING

Det er nemt at registrere tidsforbruget til hver enkelt udførte ordre eller opgave. Registreringen kan bruges til fakturering eller efterkalkulation, da det er nemt at se, om tiden er skredet på den enkelte ordre.

Tidsregistreringen kan også bruges til at registrere komme/gå til løn.  Læs mere om tidsregistrering.

HÅNDTERING AF STYKLISTER

Anvendelse af styklister – (BOM eller Bill of Materials, som det også kaldes) – kan aktiveres ved ordremodtagelse, så bestilling af en færdigvare resulterer i, at der udfoldes en stykliste på råvarer, der skal plukkes. Dette gøres, så ”antal” automatisk ganger ”opskriften op”. Anvendelsen af denne funktion kræver, at man anvender Tracelinks lagerstyringsløsning.

LAGERSTYRING

Tracelink har en enkel lagerstyringsløsning, som for eksempel anvendes, hvis man har brug for håndtering af styklister, eller hvis man har behov for sporbarhed i produktionen. Hvis færdigvaren indeholder råvarer med batchinformation, så holder Tracelink styr på præcis hvilke råvarer, der indgår i færdigvaren. Dermed kan man finde alle de sporbarhedsinformationer, som er relevante i forhold til f.eks. tilbagekald eller reklamationer og det gør det naturligvis enkelt at overvåge lagerbeholdningen.

SPORBARHED

Mange virksomheder oplever, at myndigheder eller kunder stiller krav til en dokumentation af hvilke materialer, der indgår i produktionen – uanset om det skyldes sundhed/fødevarer og sikkerhed, miljøhensyn, holdbarhed eller andre forhold. Med Tracelink er det simpelt – uanset om I har brug for individuel mærkning eller batchstyring af lageret. Læs mere om sporbarhed her.

KVALITETSKONTROL OG DOKUMENTATION

Tracelink gør det nemt at dokumentere processerne knyttet til produktionen, samt at dokumentere delresultater undervejs. Samtidig er det nemt at lægge dokumenter, formularer eller billeder på den enkelte ordre. Læs mere om kvalitetskontrol.

REKLAMATIONER

Med Tracelink er det det enkelt at spore en reklamation på et produkt tilbage igennem produktionen. Er der tale om en systematisk fejl for en del af produktionen, er det muligt at bestemme fejlens helt præcise omfang.

INTEGRATION TIL e-conomic

Tracelink er ikke et økonomisystem, men er meget tæt integreret til økonomisystemet e-conomic. Anvender du begge løsninger, så kan data nemt udveksles. Dermed kan en e-conomic ordre f.eks. nemt konverteres til en Tracelink produktionsordre, som efterfølgende let kan faktureres i e-conomic.

mobil2

KUNDE FEED-BACK

Ved at mærke produkterne med Tracelink’s QR-koder bliver hvert enkelt produkt unikt. Dette giver mulighed for individualiseret dialog med kunderne. Dels kan kan du give kunden adgang til unikke informationer om lige præcis dét produkt han/hun har erhvervet, dels kan du indsamle og strukturere feed-back fra kunderne. Det kan være virksomhedens fundament for innovation.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe med at afklare, om Tracelink kan løse dine udfordringer?
Eller kunne du tænke dig at få en demo?
Det koster ikke noget!

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes:

 

Byggeri

Baggrund_billeder_29

Tracelink anvendes af aktører på byggepladsen blandt andet for at sikre:

  • Sporbarhed på materialer
  • Sporing og forbrug af værktøj
  • Dokumentation af konstruktioner
  • Snaglists
  • Timeregistrering

Sporbarhed på materialer

Dine kunder og myndighederne stiller ofte krav til de anvendte materialer – og til dokumentation af at kravene er overholdt, f.eks. i forhold til EN 1090 og ISO 3834. At håndtere dette er kernen i Tracelink. Med QR-koder mærker I jeres materialer op og knytter al relevant dokumentation til koderne.

Sporing og forbrug af værktøj

For en stor del af virksomhedens værktøj er der krav om regelmæssig egenkontrol og evt. kalibrering. Når du bruger værktøj, som er registreret i Tracelink, kan du dels registrere det løbende forbrug, dels får du advarsler, hvis værktøjet nærmer sig sidste frist for kontrol eller kalibrering.

Uden navn

Dokumentation af konstruktioner

Med Tracelink på din smartphone, kan I løbende dokumentere samlingen af konstruktioner i overensstemmelse med tegninger, som i forvejen er lagt ind i databasen.

Snaglists

Ved overdragelse af byggeri – eller blot dele af det – bliver der ofte udarbejdet en mangelliste. Med Tracelink har du og dine medarbejdere mulighed for løbende at registrere kendte mangler og derved spare tid ved overdragelsen.

kalender

Timeregistrering

Timeregistrering ligger i naturlig forlængelse af Tracelink’s dokumentation af processer. Når du i forvejen bruger app’en til at registrere processerne, er det nemt samtidig at registrere tidsforbruget knyttet til hver enkelt udførte ordre. Registreringen kan bruges til fakturering eller efterkalkulation.

 

Fødevareproduktion

Fødevareindustriens krav om sporbarhed stiller store krav til lagerstyring og dokumentation af fremstillingsprocessen og til batchstyring på lageret med deltaljerede informationer om råvarer og færdigvarer. Det har Tracelink styr på.
Sporbarhed på fødevarer

I Tracelink skelner vi mellem produktionsordrer og salgsordrer. På en produktionsordre opsamles sporbarhedsinformation på de råvarer, der indgår i produktionen – og når produktionen er færdig, danner den et batch på den færdigvare, der er fremstillet. Fremstillingsmetoden registreres også; hvilke maskiner – og hvilke indstillinger af disse – er blevet anvendt.

En salgsordre vil typisk generere en plukkeliste og når varerne er pakket og ordren afsluttes, genereres en faktura med sporbarhedsinformation på hver enkelt varelinie.

Anvendelse af styklister/opskrifter kan  aktiveres ved ordremodtagelse, således at bestilling af en færdigvare resulterer i, at der udfoldes en stykliste af råvarer, der skal plukkes. Produktionens størrelse vil automatisk gange styklisten op, så opskriften passer. Anvendelsen af denne funktion kræver, at man anvender Tracelinks lagerstyringsløsning.

smart31

En løsning til fødevaresporbarhed kan med fordel integreres til e-conomic. Herved bliver det muligt automatisk at tilføje sporbarhedsinformation til hver enkelt varelinie på fakturaen.

 

Stål

Baggrund_billeder_46b

EN1090 sporbarhed; det var her Tracelink startede. Tracelinks brancheløsning til smede- og stålvirksomheder anvendes af stålvirksomheder over hele Danmark. Løsningen håndterer bla. certifikater på stål, svejselogs, kontrol af svejsninger og medarbejdernes svejsecertifikater,

Når stålgrossisterne leverer stål til bygningskonstruktioner overføres sporbarhedsinformation automatisk til smedevirksomhedens Tracelink konto, hvorefter der er fuldt styr på nøjagtigt hvilke stykker stål, der anvendes, således at konstruktionen kan CE-mærkes. Relevante informationer som for eksempel dato for modtagelse, varetype, mængde og chargenumre registreres. Derudover knyttes følgesedler og certifikater, der er modtaget digitalt, til stålet. På den måde skaber I via en stregkode på stålet en forbindelse mellem det fysiske stål og alle relevante informationer, der er gemt i Tracelink-databasen.

Vi har integration til følgende grossister:


Integrationen betyder, at Tracelink henter informationer om råvaren – altså stålet – direkte hos grossisten. På den måde indsamles CE dokumentation automatisk og EN 1090 overholdes uden at smeden skal foretage sig noget. Udover sporbarhed indeholder løsningen følgende moduler:

SVEJSELOG

Systemet tilbyder en nem registrering af svejsninger via smartphone. Svejsecertifikater kan gemmes for hver medarbejder; når en medarbejder bliver angivet som udførende svejser på et kontrolpunkt, så ”følger” hans certifikater altid med. Alle kontrolpunkter samles i en svejselog for ordren med alle informationer fra alle svejsninger. Hver svejsning kan dokumenteres med billeder, samt notateter til visuel kontrol.

CE-RAPPORT

Det er nemt at lægge dokumenter, formularer eller billeder ind på den enkelte ordre. Når konstruktionen er færdig, kan der dannes en CE-rapport, som indeholder materialelister, følgesedler, certifikater og andre udvalgte dokumenter.

ORDRER OG PRODUKTIONSSTYRING

Vores ordrestyring giver gode muligheder for at planlægge produktionen og bevare overblik over og styring af ressourcer i form af både medarbejdere og maskiner. Vi har også et lagermodul, som gør det enkelt at overvåge lagerbehandling og forbrug og sørge for rettidigt indkøb.mobil2

LØN, KØRSEL OG TIDSREGISTRERING

Tracelinks komme/gå registrering danner data til lønsystem. Via mobiltelefon eller tablet registrerer medarbejderen arbejdstids begyndelse, eventuelle pauser og arbejdets afslutning.
Medarbejderen kan også registrere tidsforbrug på de enkelte opgaver. Derved får man et præcist billede af tidsforbruget, som dermed kan faktureres og evalueres i en efterkalkulation.
Ved kørsel kan man via GPS beregne køreafstand og køretid til/fra kunder.

VÆRKTØJ & MASKINER REGISTRERING & VEDLIGEHOLD

Det er nemt at holde styr på værktøjet. Systemet giver et fuldt overblik over værktøj og maskiner. I ved så altid, hvem der har lånt værktøjet? Og hvornår det er blevet brugt – og på hvilket projekt.
I kan også se, om værktøjet eller maskinen er blevet efterset og kalibreret efter gældende regler inden deadline? Det er enkelt at lave lister over værktøj og status, så I altid kan dokumentere, at I anvender godkendt udstyr.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe med at afklare, om Tracelink kan løse dine udfordringer?
Eller kunne du tænke dig at få en demo?
Det koster ikke noget!

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes: