Produkt

Tracelink løser på enkel vis produktionsvirksomheders udfordringer med planlægning, styring, kvalitetssikring og dokumentation.

Produktionsstyring

mobil2

Til en produktion hører der typisk arbejdskort, styklister (BOM eller Bill of materials) og ruter – kogebøger der fortæller hvilke materialer, der skal bearbejdes – hvordan og med hvilke maskiner. I produktionsvirksomheder med mange samtidige ordrer er effektiv planlægning og et godt overblik helt afgørende. Tracelink hjælper med planlægningen og giver både overblik og detaljerede informationer om produktionen. Læs mere her.

 

“..med Tracelink er det blevet meget nemmere, det er lige før jeg kan sætte mig selv ned på halv tid”

Kirsten Elvekjær, Lakskadecentret Tectylcenter Greve

Værktøjsadministration

Ingen produktion uden dyre maskiner og værktøj – men der skal være styr på det, det er vigtigt at vide:

 • Hvem har værktøjet – og hvor er det?
 • Hvilken tilstand er værktøjet i?

hilti1

Værktøj bliver væk og er ikke altid kontrolleret til tiden. Med et par klik på telefonen holder vi nemt og billigt styr på jeres udstyr. Med Tracelink kan I spore værktøjet og styre vedligehold og eftersyn

Registrering af værktøj

I starter med at mærke værktøj og maskiner op med QR-koder, som vi leverer både på klistermærker og metalbrikker. Mærkerne kan I scanne med Tracelinks telefon app, hvorved I straks får adgang til alle data knyttet til det pågældende værktøj. I kan også vælge at registrere værktøjet med et synligt indgraveret serienummer, som I så bruger til at søge info om værktøjet.
kalender
Tracelinks virkemåde er hurtig og enkel; med jeres smartphone scanner I koden på værktøj og vælg Lån eller Vedligehold.

Udlån af værktøj

Med Lån kan I låne eller aflevere værktøjet med et enkelt klik. På den måde ved I altid, hvem der har er ansvarlig for værktøjet.

Vedligehold

Med Vedligehold kan I lave lovpligtigt eftersyn på f.eks. el-værktøj, hvor Tracelink gemmer eftersynsvejledninger, tjeklister og servicebøger, som medarbejderne henter og udfylder via smartphone eller tablet. I kan desuden:

 • Opdatere eftersynskalender, så I altid ved om værktøjet er godkendt til brug
 • Indtaste info om værktøjets tilstand
 • Tilføje fotos til beskrivelsen
 • Reservere værktøj og maskiner til konkrete projekter

Derudover kan I nemt søge på værktøj, som I står og mangler – og lynhurtigt finde ud af, hvem der har det. I sparer rigtig meget tid på ikke at skulle lede.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe med at afklare, om Tracelink kan løse dine udfordringer
Eller kunne du tænke dig at få en demo?
Det koster ikke noget!

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes:

 

Lagerstyring

Overblik over lagerbeholdning og forbrug er ofte afgørende for en virksomheds succes.

Tracelink giver optimale vilkår for en effektiv produktion ved at holde styr på alle detaljer:

 • Hvad ligger aktuelt på lageret?
 • Hvilke leverandører leverer de enkelte varer?
 • Hvad er bestilt og på vej ind?
 • Hvilke varer er reserverede til en planlagt produktion?
 • Er der tilstrækkelige mængder af varer på lageret?
 • Har vi fuld sporbarhed på lager og i produktion?
 • Hvad er lagerets aktuelle værdi?
 • Hvad er hvert enkelt batch af varernes holdbarhedsdato?

LAGER-web1

Batch

Tracelink giver fuld sporbarhed ved at holde styr på hvilke produktionsordrer samtlige batch indgår i – og hvilke mængder, der er anvendt. For hver enkelt batch er der endvidere mulighed for at gemme information om indkøbspris, holdbarhedsdatoer, certifikater, vejledninger m.m.

Lokation

Hvis råvarerne ikke har faste pladser på lageret, er det vigtigt at holde styr på placeringen. Tracelink giver dig simple værktøjer til registrere, hvor tingene befinder sig. Det er både muligt at benytte GPS-position og at angive positionen efter jeres eget system – f.eks. gang nr., reol nr., hylde nr. m.v.

Billede1

Indkøb

Effektiv lagerstyring strækker sig ofte ud over selve lageret og inkluderer indkøbsprocessen. I Tracelink kan I tilvælge et modul, som holder styr på indkøbene; hvad er bestilt hvor og til hvilken pris – og hvornår forventes det leveret.

Håndtering af styklister

Det er muligt at oprette en ordre knyttet til et varenummer, hvor der skal anvendes en række råvarer eller komponenter, som er specificeret på en stykliste.
Ved færdiggørelse af ordren nedskrives varelageret automatisk med de råvarer, der er anvendt i produktionen.

Billede2

 

Sporbarhed af materialer og råvarer

Sporbarhed og sporing af materialer eller råvarer, som I anvender i jeres produktion, er et helt centralt begreb i procesdokumentationen og derfor også en del af rygraden i Tracelink. Måske skal I CE-mærke jeres produkt, måske skal I overholde EN 1090 normen eller måske er det jeres kunder, der stiller specifikke krav. Materialesporing hjælper jer med let og gnidningsfrit at holde styr på råvarer og materialer i forbindelse med en produktion, uanset om sporbarhed skyldes krav fra myndigheder eller kunder – eller det bare er en del af jeres egen kvalitetsstyring.

Uanset om I køber ind til en konkret ordre/produktion, eller om I køber I ind til lager, registrerer Tracelink, hvor varen kommer fra – og hvor den skal hen. Blandt de krav, som Tracelink i dag hjælper sine kunder med at imødekomme, er:

 • EN 1090
 • EU-forordningen om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 1935/2004
 • CE mærkning
 • Overensstemmelseserklæringer
 • ISO 3438
 • EU forordning procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 178/2002

Let og enkelt sporbarhed på dine materialer

Ved modtagelse af varen påsættes denne et klistermærke med en QR-kode (eller en anden form for identifikation), som med det samme scannes med Tracelinks smartphone-app.

Herefter angives relevante informationer som for eksempel dato for modtagelse, varetype, mængde og – såfremt varen er indkøbt til en ordre – et ordrenummer. Derudover kan I knytte følgesedler og certifikater, der er modtaget digitalt eller er indscannet, til varen. På den måde skaber I via klistermærket en forbindelse mellem den fysiske genstand og alle relevante informationer, der er gemt i Tracelink-databasen.

For vores smedekunder i stålindustrien har vi lavet integration til grossisterne:

 • Lemvigh-Müller
 • Hatten gruppen
 • Sanistål
 • Boldsen
 • Brdr. Kier

som betyder, at informationer om råvaren – altså stålet – hentes direkte hos grossisten. På den måde indsamles CE dokumentation automatisk og EN 1090 overholdes uden at smeden skal foretage sig noget.

Indgår der flere materialer/råvarer i et konkret produkt, tilføjes disse som ovenfor til ordrenummeret. I kan altid tilføje informationer og til hver en tid generere en rapport, der sammenfatter hvilke materialer, med hvilken oprindelse, der indgår i produktet.

 

Tidsregistrering

timereg

Tidsregistrering på papir er tidskrævende og upræcist.

Med online tidsregistrering på ordrer og opgaver til fakturering og efterkalkulation, samt tidsregistrering af komme/gå til løn, kan du både spare tid, blive mere effektiv og få et bedre overblik over din forretning.

Online tidsregistrering af arbejdsseddel, ugeseddel eller timeseddel

Vi har lavet en digital version af den timeseddel, ugeseddel eller arbejdsseddel, som mange slås med at få korrekt udfyldt – ofte med manges dages forsinkelse og deraf følgende stor usikkerhed.

timereg3

Tracelinks timesagsregistrering fungerer både som en stationær løsning beregnet på montagehallen og som en mobil løsning for medarbejdere, der udføre opgaver mange steder. Med modulet kan medarbejderne – via en vægmonteret tablet-computer eller på telefonen – med et klik påbegynde timeregistrering knyttet til en konkret opgave.

Personlige nøglekort og permanent login på telefonen gør det nemt og fejlsikkert for den enkelte medarbejder at registrere sin tid.

Tracelink gør det let for jer at føre timeregistrering over de ansatte – og det er enkelt at overføre registreringerne til jeres økonomi-systemer, eksempelvis til e-conomic, hvortil vi har lavet integration, der gør det muligt at oprette fakturakladder med registrering og prissætning af timeforbrug.

Komme/gå

Hvis I bruger det klassiske stempelur eller håndskrevne timesedler, ved I hvor umådelig meget tid der kan gå med at opgøre timeansatte medarbejderes tid og med at administrere udbetaling af løn. Det er tidskrævende og ofte fejlbehæftet – men det kan vi nemt afhjælpe.

Vi har kort og godt lavet en digital, mobil version af det traditionelle stempelur.

Med modulet kan medarbejderne nemt melde ankomst og afgang, samt angive start og stop af pauser.

Tracelink gør det let for jeres medarbejdere at registrere deres arbejdstid og vi sørger for at lægge tallene i registreringerne sammen, så det bliver nemt at udarbejde lønsedler. Når I skal afregne lønnen, har vi lavet integration mod Danløn og Dataløn, så I nemt kan eksportere løndata fra Tracelink og ind i jeres lønprogram.

 

Kvalitetskontrol

material

Vi vil alle gerne levere kvalitet, men det er også menneskeligt at fejle – de færreste virksomheder kan sige sig helt fri for fejl i produktionen. Med Tracelink kan I nemt og hurtigt lave kvalitetskontrol.

Brugeren kan med vores smartphone-app oprette såkaldte kontrolpunkter, hvor der foretages inspektion, som I kan dokumentere med fotos, tekst, angivelse af procedurer og virksomhedens egne prædefinerede inspektionsanmærkninger.

I bestemmer selv hvor mange kontrolpunkter, der skal være, og I kan udføre inspektionerne så ofte, I ønsker det.

Når produktionen er gennemført, er det nemt at genere en rapport, som sammenfatter alle kontrolpunkter og resultatet af inspektionerne. På denne måde er det helt enkelt at beslutte, hvor detaljeret jeres kvalitetskontrol skal være.

Har I allerede skemaer på papir, som I bruger i kvalitetskontrollen, har vi lavet en skema-editor, hvormed I nemt kan overføre skemaet til Tracelink.