Leverandører

For at komme igang med indkøb i Tracelink kræver det en opsætning af Leverandørmodulet.

  1. Klik på Leverandører i Funktionsmenuen til venstre.
  2. I Listen vises oprettede leverandører. For at tilføje en ny leverandør klik på + øverst i listens oversigt, eller tryk + Tilføj ny leverandør
  3. Udfyld leverandørinformationer under fanerne Hjem og Stamdata. Tryk Gem i øverste højre hjørne.
  4. Det er nu muligt at opsætte standardindstillinger for en ordreafgivelse hos leverandøren. Klik på fanen Ordreafgivelse.
  5. Udfyld nødvendige kontaktoplysninger, samt formater den ønskede opsætning.{}-paranteserne gør det muligt at krydsrefere til andre informationer tilgængelig i Tracelink. Benyt tooltips for mere information herom.
    Bemærk: Indholdet af en ordreafgivelse kan altid ændres under den enkelte indkøbsordre. Tryk Gem når du er færdig.

Læs mere

 
Tilbage til support