Tracelink logo

Er du klar til at få styr på arbejdsgangene?

Tracelink effektiviserer arbejdsprocesserne i din virksomhed.

Derfor er det den oplagte IT-løsning til fødevareproducenter, der ønsker bedre gennemsigtighed i deres arbejdsgange.

Fødevarestyring

Fødevareindustriens krav om sporbarhed stiller store krav til lagerstyring og dokumentation af fremstillingsprocessen og til batchstyring på lageret med deltaljerede informationer om råvarer og færdigvarer.

Det har Tracelink styr på.


Moduler

En Tracelink fødevareløsning indeholder typisk følgende moduler:

Lagerstyring

Tracelink har en enkel lagerstyringsløsning, som f.eks. anvendes, hvis du har behov for sporbarhed i produktionen. Indeholder færdigvaren råvarer med batchinformation, så holder Tracelink track på præcis de råvarer, der indgår i færdigvaren.

Batchstyring gør det nemt at finde frem til de sporbarhedsinformationer, der er relevante i forhold til f.eks. tilbagekald eller reklamationer. Det gør det naturligvis også enkelt at overvåge lagerbeholdningen.

Produktions­ordrer

I Tracelink skelner vi mellem produktionsordrer og salgsordrer. På en produktionsordre opsamles sporbarhedsinformation på de råvarer, der indgår i produktionen – og når produktionen er færdig, danner den et batch på den færdigvare, der er fremstillet. Fremstillingsmetoden registreres også; dvs. hvilke maskiner – og hvilke indstillinger af disse – der er blevet anvendt.

Salgsordrer

En salgsordre vil typisk generere en plukkeliste. Når varerne er pakket og ordren afsluttes, genereres en faktura med sporbarhedsinformation på hver enkelt varelinje.

Styklister

Styklister/opskrifter kan indstilles til at aktivere ved ordremodtagelse, så bestilling af en færdigvare resulterer i, at der generers en "opskrift" med råvarer, der skal plukkes. Produktionens størrelse vil automatisk gange styklisten op, så opskriften passer.

Anvendelse af styklister kræver, at du anvender Tracelinks lagerstyringsmodul.

Økonomi

En løsning til fødevaresporbarhed kan med fordel integreres til et regnskabsprogram, som f.eks. e-conomic. Herved bliver det muligt automatisk at tilføje sporbarhedsinformation til hver enkelt varelinje på fakturaen.

Hvorfor vente?

Kick-start din digitaliseringsproces ved at booke en demo

Pris

Vi har skabt et brugervenligt og billigt stykke software, som er nyttigt for mange mennesker.

Derfor kan systemet sættes op på flere forskellige måder, hvorfor prisen tilsvarende varierer alt afhængig af den hvilken løsning, du har brug for.

Vi vil dog alligevel gerne give dig en føling af, hvad vores fødevare kunder typisk betaler i opstart og abonnement. Læs vores prisestimat.

Vores kunder har valgt Tracelink fordiFleksibel funktionalitetMest for pengene og tidsforbrugPersonlig uddannelseNem kontakt til supporten

Kundecases

Dét har vores kunder at sige

Alle vores kunder har vist stor begejstring for vores program, og flere har oplevet, at det har gjort så stor en forskel for deres forretning, at vi har vurderet deres oplevelse nyhedsværdig. Her deler vi et par stykker af dem:

Book demo