Tracelink

Tracelink effektiviserer arbejdsprocesserne i din virksomhed.

Derfor er det den oplagte IT-løsning til fødevareproducenter, der ønsker bedre gennemsigtighed i deres arbejdsgange.

Se en demo video

Fødevarer

Fødevareindustriens krav om sporbarhed stiller store krav til lagerstyring og dokumentation af fremstillingsprocessen og til batchstyring på lageret med deltaljerede informationer om råvarer og færdigvarer.

Det har Tracelink styr på.


Moduler

En Tracelink fødevareløsning indeholder typisk følgende moduler:

Produktions­ordrer

I Tracelink skelner vi mellem produktionsordrer og salgsordrer. På en produktionsordre opsamles sporbarhedsinformation på de råvarer, der indgår i produktionen – og når produktionen er færdig, danner den et batch på den færdigvare, der er fremstillet. Fremstillingsmetoden registreres også; dvs. hvilke maskiner – og hvilke indstillinger af disse – der er blevet anvendt.

Salgsordrer

En salgsordre vil typisk generere en plukkeliste. Når varerne er pakket og ordren afsluttes, genereres en faktura med sporbarhedsinformation på hver enkelt varelinje.

Styklister

Anvendelse af styklister/opskrifter kan aktiveres ved ordremodtagelse, således at bestilling af en færdigvare resulterer i, at der udfoldes en stykliste af råvarer, der skal plukkes. Produktionens størrelse vil automatisk gange styklisten op, så opskriften passer.

Anvendelsen af denne funktion kræver, at man anvender Tracelinks lagerstyringsmodul.

Økonomi

En løsning til fødevaresporbarhed kan med fordel integreres til e-conomic. Herved bliver det muligt automatisk at tilføje sporbarhedsinformation til hver enkelt varelinje på fakturaen.

Interesseret?

Du kan nemt booke en demo, hvor vi præsenterer dig for Tracelink på et jordnært plan.

Pris

Prisen for Tracelink varierer alt efter hvilken løsning, du søger.

Vi har optegnet et prisestimat, der kan give dig en fornemmelse af beløbet.

Kundecases

Book demo