Dokumenter

Sådan bruger du "Dokumenter"

Bemærk, Dokumenter kan have et andet navn i din virksomhed. Spørg din adm., hvis du er i tvivl

Der er dokumenter, din virksomhed kan have besluttet, du har pligt til at læse.
Der er dokumenter, du er nød til at læse for kunne udføre dit arbejde, og der er dokumenter, du har lyst til at læse, fordi emnet interesserer dig.
Den første kategori - de dokumenter du har pligt til at læse - skal din virksomhed kunne registrere og kunne bevise, at du har læst.
Det kan du gøre meget enkelt i Tracelink. Når du har læst et dokument, kvitterer du ved at klikke på den grønne knap "Bekræft at dokumentet er læst".

Du åbner et dokument ved at klikke på det grå felt til venstre i Tracelink, der hedder "Dokumenter.
Når du har klikket, åbner menuen, hvor der står en række emner. Klik på det emne, du skal læse.
Bemærk: Hvis der er et dokument i listen, der er rettet, siden du åbnede denne liste sidste gang, vil det ændrede være markeret i blå.

  Der er mulighed for 3 faneblade:
 • "Hjem": Her finder du det dokument, du skal læse.
 • "Dokumenter": Her er der billeder, vejledninger og lignende, der hører til opslaget.
 • "Se også": Her er der henvisninger til andre dokumenter, der er relevante for dette dokument.
 • Bemærk at fanebladet kun er synligt, hvis der ligger noget, du skal læse under det!

  HUSK at kvittere for læsning af dokument på den grønne knap "Bekræft at dokumentet er læst".

  På mobil er knappen "Bekræft at dokumentet er læst" grå, ikke grøn!"

   Betydning af ikoner til højre for dokument navn
  • Rød trekant:
  • Gul trekant:
  • Grøn flueben:
  • Gul flueben:
  • punkt
  • punkt

 
Tilbage til support