Tracelinks ordbog


For at gøre det nemmere for dig, som er ny kunde, at komme ind i Tracelink, har vi sammensat det, vi kalder, en "ordbog". Her giver vi forklaringer til typiske ord, begreber og funktioner, som anvendes i eller til beskrivelse af Tracelink.

Hvis et ord er understreget, vil det sige, at det står beskrevet et andet sted i ordbogen.Tracelinks brugergrænseflade

(1) Funktionsmenu

Når du åbner Tracelink, vil du ude til venstre se en menu med en række funktioner. Som udgangspunkt indeholder menuen funktionen Kontrolpanel og funktionsgruppen Indstillinger. Funktionsmenuen kan ændres alt afhængig af jeres løsning, dvs. sættes op med forskellige funktioner - altså moduler.

(2) Listen

Til højre for funktionsmenuen ligger “listen”. Når du trykker på en funktion i funktionsmenuen, vil indholdet blive vist i listen. Listen fungerer derfor som en oversigt over f.eks. dine ordrer, indkøbslister, CRM-sager m.m.

TIP Trykker du på Sorteringsmenuen, , får du et vindue op, som lader dig sortere i, hvad der bliver vist i listen. Det fungerer dermed som en form for søgemaskine. F.eks. kan du nøjes med at få vist ordrer i en bestemt status eller ordrer, der behandles af en bestemt medarbejder.

(3) Detaljevinduet

“Detaljevinduet” kalder vi det felt, du ser til højre for listen. Detaljevinduet udpensler eller visualiserer de informationer, du også ser i oversigten. F.eks. kan det være et lagkagediagram over dine CRM-sager.

(4) Hjælpelinjen

Øverst i Tracelink ligger der en hjælpelinje. Den viser dig, hvem der er logget ind og tilbyder dig en række genveje til forskellige funktioner - f.eks. support, webapp, beskeder eller tastaturgenveje.Opsætning af Tracelink

Konfigurering

Tracelink kan sættes op med en række forskellige moduler. Når modulerne er slået til, bliver de tilgængelige for dig, så du kan tilgå dem i Tracelink. Når vi konfigurerer, vil det sige, at vi indstiller de forskellige moduler til at passe til din virksomheds behov.

Som administrator kan du ændre i modulernes indstillinger under Indstillinger → Konfiguration; f.eks. kan du ændre farverne på dine statusser eller tilføje anden linje på din ordreliste etc.

Kontrolpanel

Trykker du på funktionen Kontrolpanel, vil vinduet hoppe over til det, vi kalder “kontrolpanelet”. Herfra kan du få et hurtigt overblik over din virksomheds arbejdsprocesser.

Først skal du dog sætte de forskellige rubrikker op til det. Det gør du ved at trykke på det lille + i venstre øverste hjørne. For at komme tilbage til Tracelink, trykker du på pilen ← i venstre øverste hjørne.

Moduler

Moduler er de forskellige funktioner og opsætninger, som kan konfigureres i Tracelink. Et modul kan f.eks. være lagermodulet, indkøbsmodulet, håndbogsmodulet etc. For at læse mere om hvilke moduler, du kan benytte i Tracelink, henvises du til Tracelinks produktside.Tillægsmoduler

CRM

Vores CRM modul lader dig holde styr på salgs- og kundeaktiviteter, så du nemt kan få overblik over ordre-statusser og følge op på kommunikation mellem dig og din kunde.

Håndbog

Håndbogsmodulet er et effektivt redskab, når det kommer til dokumentation, kvalitetssikring og arbejdstilladelser. Med håndbogsmodulet kan du dele alt fra vejledninger og procedurer til ISO dokumentation og certificeringer. Samtidig kan du sikre dig, at vigtige dokumenter bliver læst af bestemte medarbejdere.Funktioner & Termer

Alternativ pris

Alternativ pris er et ekstra beløbsfelt, som du kan kalde, hvad du vil.

Anden linje

På ordrer, varer eller indkøbslister m.m. kan man tilføje det, der hedder en “anden linje”. Det er en brugerdefineret ekstra linje, der f.eks. kan være dato, beskrivelse el.lign.

CE rapporter

En CE rapport er en kvalitetsrapport. Rapporten skal vise, at virksomheden lever op til de politiske mål og lovpligtige tilsyn.

Ekstra felter

I Tracelink kan du få ekstra felter på næsten alt. Har du brug for en personlig tilpasning på din ordre - f.eks. et felt hvor du kan skrive den ønskede farve på varen - så er det nemt at konfigurere i indstillingerne.

Formularer

Formularer kan være svejsepunkter, indkøb, afvigelse eller afleveringsdokumenter m.m. Formularerne bliver ofte knyttet til en CE rapport.

Printskabeloner

I Tracelink kan du tilkøbe printskabeloner, som kan tilpasses din virksomheds ønsker ift. logo, adresse osv. Printskabeloner bruges typisk til ordrebekræftelse, følgesedler, pakkesedler, plukke-sedler, indkøb, CE rapporter, arbejdskort eller jobkort.

Statusser

Statusser hjælper dig med at holde styr på, hvor i processen du er. Det kan f.eks. være på ordrer: 1. Modtaget, 2. Plukning, 3. Forsendelse og 4. Tracking. Statusserne kan tilknyttes en bestemt farve, så du hurtigt kan få et overblik over Tracelink.Lager funktioner

Batch

Varer, der er handlet hjem af samme omgang, kaldes for et batch. Ved at opbevare varer på lageret med batch, er det nemmere at holde styr på sporbarheden.

F.eks.: Forestil dig, at du handler en ramme coca-cola hjem af tre omgange. Du har nu 3x24 dåser på tre forskellige batch. Fejler det ene batch noget, kan du nemt spore, hvilke andre dåser, der også har fejl.

FIFO / LIFO

(First-in-first-out / Last-in-first-out) I et FIFO/LIFO lager vil de varer, der enten kommer først eller sidst ind på lageret, altid være de varer, der kommer først ud af lageret igen.

Kostpris

Kostprisen er det samlede beløb, det har kostet dig at producere dit produkt, eller som det har kostet dig at handle varen ind.

Pluk

Når noget bliver “plukket” fra lageret, vil det sige, at det bliver taget ud af lageret. Et “pluk” er derfor de varer, du har taget fra lageret.

TIP Hvis du benytter lager med batch, kan du, når du har plukket varen, bl.a. se, hvilke batch du har brugt til ordren.

Reserveret

“Reserveret” er de varer og det antal, du forventer at forbruge, når du afslutter ordren.

April 2022

 
Tilbage til support