Ordrer

Hvordan opretter jeg en ordre?

Se Generelle spørgsmål: Hvordan opretter jeg X?

Når du opretter en ordre, er det vigtigt, at ordren har et ordrenummer, et ordrenavn og en kunde, den kan tage udgangspunkt i.

 • Hvis du bruger e-conomic, kan der vælges blandt dine e-conomic kunder.
 • Hvis du bruger Tracelinks kundemodul, kan du vælge blandt de kunder, du har oprettet i dette modul.

Ordrer kan opsættes til automatisk at oprettes fra f.eks. en CRM-sag eller en e-conomic ordre.

 • Er der problemer med denne opsætning, eller ønsker du, at dine ordrer automatisk oprettes, skal du tage kontakt til Tracelink Support.
Hvordan opretter jeg en underordre?

Underordrer kan oprettes ved at markere en ordre i Listen og trykke på + Tilføj ny underordre.

Herefter åbnes et Detaljevindue med de samme muligheder som på ordrer.

Se desuden Generelle spørgsmål: Hvordan opretter jeg X?

Hvordan lukkes en ordre (Hvad er vigtigt, når jeg lukker)?

En ordre (og underordre) lukkes ved at afkrydse feltet Ordre afsluttet og gemme.

 • Når det gøres, låses ordren.
 • Det betyder, at der ikke kan rettes i den, før den er blevet låst op igen.
 • Er dit Tracelink sat op til at lave en fakturakladde, når du lukker ordren, vil der efter kort tid komme et vindue op, der enten:
  • A) Spørger om den skal lave en fakturakladde.
  • B) Siger der er lavet en fakturakladde.
 • Når en ordre lukkes, er det vigtigt, at de ansatte er færdige med at tidsregistrere på ordren, da det ikke vil være muligt, når den er lukket.
 • En ordre kan heller ikke lukkes, hvis der stadigvæk er varer på ordren, der mangler at blive plukket. Se Lager/varer: Slette varelinje for svar på at slette en lagervare på en ordre?
 • For at kunne holde overblik i dine ordrer, anbefaler vi, at du også ændrer ordrestatus til en afsluttende status, som f.eks. "Færdig faktureret" eller "Produceret", inden du lukker ordren.
Hvad sker der på en ordre ift., hvad der føres på lager, og hvad der plukkes?

Se Ordrer: Hvad er Ja/Nej linjer i en produktion (Hvad plukkes, og hvad sættes automatisk på lager)?

Hvordan tilføjer jeg en vare til en ordre?

Du kan tilføje en lagervare til en ordre ved at gå ind på en af ordrens Lager faner og trykke på den grønne "+ Tilføj lagervarens navn til ordre".

Hvad gør jeg ved fejl på en ordre?

Det er altid muligt at rette fejl i Tracelink.

 • Hvis du har glemt at tilføje en vare, kan det altid gøres, inden varen er lukket.
 • Ordrestatus og dato deadlines kan justeres ved at flytte dem tilbage, hvor de var.
 • Har en medarbejder glemt at stoppe sin tid eller fuldstændigt glemt at tidsregistrere, kan disse rettes og oprettes under timeregistrering af en administrator.

Hvis du ved, at der er blevet ændret noget, men ikke hvor eller hvornår, kan du altid gå under Log fanen på en ordre. Her er alle ændringer registreret med brugernavn og tidspunkt, så du nemt kan finde ud af, hvad der er sket.

Hvis jeg har plukket i stedet for at producere?

Hvis du har plukket en vare i stedet for at producere den, skal du først returnere fejl-plukket.

Vær’ opmærksom på, om fejlen går begge veje, dvs. at der både er blevet fejlplukket og fejlproduceret. Se Ordrer: Hvis jeg har produceret i stedet for at plukke? for hjælp til dette.


Se desuden Lager/varer: Hvad er Ja/Nej linjer i en produktion (Hvad plukkes, og hvad sættes automatisk på lager)?

Hvis jeg har produceret i stedet for at plukke?

Hvis du har produceret en vare i stedet for at plukke den, skal du først returnere fejl-produktionen.

 • Det gøres ved at gå under den pågældende vare på lageret og lagerregulere.
 • Hvis du kører med batch eller FIFO, kan det nemt gøres ved, at du sletter det producerede batch under varen.
 • Tilbage på ordren slettes nu de relevante varelinjer.
 • Til sidst skal du på ny tilføje varelinjerne igen, nu med den rigtige opsætning ift. Ja/Nej linjer.

Vær' opmærksom på, om fejlen går begge veje, dvs. at der både er blevet fejlplukket og fejlproduceret. Se Order: Hvis jeg har plukket i stedet for at producere? for hjælp til dette.

Hvad er Ja/Nej linjer i en produktion eller på en varefane (Hvad plukkes og hvad sættes automatisk på lager)?

Når du laver en produktionsordre, vil systemet på baggrund af de råvarer og færdigvarer, der er blevet sat på ordren, forsøge at lagerregulere. Tracelink ved, hvad der tages ud af lageret, og hvad der skal ligge på lager på baggrund af, hvilke varer der er sat på ordren.

Varelinjer, der produceres, kaldes Ja linjer og varelinjer, der plukkes, kaldes Nej linjer.

 • Når en vare føjes til en ordre, kan afkrydsningsfeltet "Produceres" markeres for, at en varelinje bliver til en "Ja linje" og dermed tilføjet lageret før ordren er lukket.
 • Hvis den ikke er markeret, går systemet ud fra, at det er en "Nej linje", som vil blive brugt, og skal plukkes ud af lageret, inden ordren er lukket.

Ved fejl

 • Har du lavet en fejl, kan du rette antal på en lagervare på en ordre ved at trykke på blyanten i venstre side af varelinjen og justere antallet.
 • Hvis du har glemt at markere "Produceres", er det nødvendigt at slette varelinjen.
 • Du sletter en varelinje på en ordre ved at trykke på blyanten og gå under fanen Slet i det nyåbnede vindue. Når du har markeret “slet” og gemt, slettes varelinjen, og det er muligt at tilføje den samme lagervare i en ny varelinje med den rette opsætning.
Hvad gør startdato/deadline på en ordre?

Startdato bruges i kalenderen til at vise, hvornår en ordre starter.

Deadline viser tilsvarende, hvornår en ordre bør være afsluttet.

Hvis ordren har både startdato, deadline og en estimeret tid, vil man i kalenderen få et overblik over ordrebelastning.

Hvordan sætter jeg startdato/deadline på en ordre?

Du kan sætte startdato / deadline dato på en ordre og en underordre ved at markere de to forskellige dato felter og trykke Gem.

Hvordan ændrer jeg i estimeret tid?

Estimeret tid er et felt på en ordre eller underordre.

 • Ordre estimeret tid vil ved brug af underordrer oftest være låst og opsummeret de enkelte underordrens tid.
 • Du kan ændre i estimeret tid ved at indtaste et nyt tal, såfremt det ikke er låst.
 • Bemærk, at den estimerede tid skal være total tid, det vil tage for ordren/underordren. Feltet tager ikke højde for antal.

Hvis du bruger opgaver, vil opgaver oftest indsætte en estimeret tid på baggrund af din opgaveskabelon (lavet under ordreskabeloner) og antal på ordren. Se Opgaver: Hvordan opretter jeg en opgave-skabelon?.

Hvad betyder kostpris på en vare/ordre?

Ved arbejdsgang f.eks. hvor kostpris sættes til 0 indtil indkøb er ankommet:

 • “Når hun lægger varer på lager med kostpris nul d. 15/1 - og giver batch kostpris d. 17/2.
 • Når hun så trækker lager pr. dato for perioden derimellem, er der ingen kostpris.”

Se Lager/varer: Hvad viser kostprisen på en vare (normalt og ift. batch)?

Hvordan sletter jeg en varelinje på en ordre?

Du sletter en varelinje på en ordre ved at trykke på blyanten og gå under fanen Slet i det nyåbnede vindue.

Når du har markeret “slet” og gemt, slettes varelinjen.

Nu kan du tilføje den samme lagervare i en ny varelinje med den rette opsætning.

 
Tilbage til support