Lager & Varer

Hvordan opretter jeg en vare?

Du kan oprette en vare ved at gå ind på det pågældende lager og trykke +Tilføj ny ‘varelagerets navn’ eller ved at trykke på + i bjælken foroven i Listen.

Hvordan sletter jeg en vare?

Det er sjældent en god idé at slette en lagervare.

 • Hvis det er en vare, I er stoppet med at bruge, bør du afkrydse "udfaset" og gemme. Lagervaren vil herefter være deaktiveret for brug, men tidligere forbrug af varen eksisterer stadig og sporbarheden i systemet er intakt.
 • Hvis du stadig ønsker at slette en lagervare, kan det gøres ved at gå ind på den enkelte vares Slet fane, markere afkrydsningsboksen og gemme.
Hvad er forskellen på interne og eksterne varenumre?

Nogle virksomheder adskiller en enkelt lagervares varenummer i to; et internt og eksternt.

 • Tracelink har som udgangspunkt kun et enkelt varenummer tilknyttet en lagervare.
 • Du kan, ved brug af ekstra felter, tilknytte et felt, hvori det er muligt at udfylde et alternativt varenummer til brug andre steder i systemet, såfremt du ønsker det.
Hvordan tilføjer jeg et dokument til en vare?

Du kan tilføje et dokument til en lagervare ved, i Funktionsmenuen, at gå ind på den pågældende lagervare igennem dets lager.

Under varens Dokumenter fane, kan der tilføjes dokumenter.

Hvordan kan jeg se, hvad der er tilgængeligt på lager (tilbage/reserveret/disponibelt)?

På varelinjen under en ordres Lager fane, er der markeret for hver enkelt lagervare:

 • Hvilket antal, der er tilbage på lageret.
 • Hvor mange lagervarer, der er reserveret af denne ordre.
 • Hvor mange af denne lagervare, der i øjeblikket er disponibelt. Dvs. antallet af ordre reservationer trukket fra den nuværende beholdning.

På dit lager i Funktionsmenuen, under den enkelte lagervare, vises:

 • Den nuværende beholdning i Tilbage feltet.
 • Total antal reserveret i Reserveret.
 • Det réelle antal tilgængelig lagervare på tværs af alle ordrer i Disponibelt.
Hvad er forskellen på pluk og reserveret?

Pluk betyder, at man digitalt trækker den enkelte lagervare ud af lagerets beholdning.

Reserveret betyder, at man digitalt markerer, at man i fremtiden ønsker at trække (plukke) den enkelte lagervare.

Hvordan plukker jeg en vare?

Hvis en lagervare er tilføjet en ordre, kan du på ordrens Lager fane (for det pågældende lager eks. batch, FIFO), se en liste af tilknyttede lagervarer.

 • Den gule Pluk al materiale på ordre knap plukker varen digitalt og ændrer lagervarens varelinje til at være plukket.
 • Du kan også gå ind på en enkelt varelinje gennem blyant-ikonet og kun pukke den lagervare, hvis det ønskes.
Hvordan annullerer/fortryder jeg et pluk (f.eks. lavet ved en fejl)?

Hvis du har fejl-plukket en lagervare, kan du returnere den enkelte linje.

 • Det gør du ved først at gå ind på linjen.
  • På mobil: Ved at trykke på linjen.
  • På web: Ved at trykke på rette-blyanten .
 • På fanen Slet kan du:
  • Annullere plukket (for fifo).
  • Slette plukket (for batch).
  • Slette varen (plukket vil derefter først annulleres og varen derefter fjernes fra ordren).
Hvordan trækker jeg spild ud af et lager?

For at opretholde sporbarhed i Tracelink, er det vigtigt, at lagervarer, der er blevet forældet, IKKE slettes, men trækkes ud af lageret på en spildordre.

Såfremt du har lagervarer, der er gået på dato, oprettes en ny ordre f.eks. med navnet "Spildordre". De pågældende varer tilføjes herefter til ordren, plukkes og ordren lukkes.

Hvordan lagerregulerer jeg?

En lagervares beholdning kan reguleres på forskellige måder.

 • Ved at gå direkte ind på lagervaren igennem lageret, kan du på fanen Batch eller Manuel regulering markere en tilgang eller afgang af lagervarer.
  • Denne metode bruges ofte med status. Et helt lager kan reguleres samtidig ved brug af Excel import. Vi anbefaler, at du kontakter en Tracelink medarbejder, hvis der er behov for dette, så det kan gøres uden fejl.
 • Ved en produktionsordre (en Ja linje), reguleres de enkelte færdigvarer, ordren har produceret ved afslutningen af ordren.
 • Såfremt der er råvarelinjer på produktionsordren (Nej linjer), vil kostprisen beregnges på baggrund af de forskellige råvarers og medarbejder ydelsers kostpris.
 • Hvis du bruger indkøbsmodulet, vil indkøb tilføres lageret ved afslutning af en indkøbsordre.
  • Lageret reguleres automatisk på baggrund af indkøbsordrens varelinjer, og tilføjer samtidig indkøbets forskellige kostpris på hver enkelt lagervare.
Hvad er kostpris?

Kostprisen er den indtastede kostpris (f.eks. omkostninger ved en produktion eller lagervarens indkøbspris fra et indkøb).

Hvad er bruttopris?

Bruttopris er en vares pris inklusiv omkostninger, afgifter, salær og lignende.

Tracelink tillader, at du indtaster en vares bruttopris f.eks. i alternativ-pris-feltet.

Hvad er alternativ pris?

Alternativ pris er et ekstra prisfelt, hvor du selvvalgt kan anføre en pris, der skal knyttes til varen. Det kan f.eks. være almindelig salgspris.

Hvad viser kostprisen på en vare (normalt og ift. batch)?

En lagervare har altid en kostpris, der er baseret på den indtastede kostpris ved lagerregulering - f.eks. fra et indkøb, en produktion eller en manual lagerregulering.

Kostprisen er et gennemsnit over den nuværende beholdnings kostpris. Består en beholdning af tre forskellige produktioner eller indkøb til forskellige priser, vil lagervarens kostpris være gennemsnittet af de tre.

Det enkelte produktionsbatchs kostpris, kan findes under fanen Batch eller Manuel regulering.

Hvordan tilføjer jeg et nyt indkøb til lageret?

 
Tilbage til support