Hjælp
 

Opgaver

Hvad bruges opgaver til?

Opgaver er den mindste enhed i Tracelinks Produktion, rute og kapacitetsplanlægnings modul.

 • En ordre eller underordre kan tilknyttes opgaver, der internt fra opgave til opgave kan være afhængige af hinanden.
 • Opgaver kan tildeles brugere og brugergrupper, og kan ved afslutning ændre status på en ordre.
 • Opgaver kan også bruges til at timeregistrere igennem.
 • Ved brug af ordreskabeloner kan en opgave nemt genbruges og ansvar tildeling planlægges ud i fremtiden.
Hvordan opretter jeg en opgave?

Opgaver kan oprettes på en ordre under Opgave fanen.

 • En opgave kan tilføjes ved brug af + Tilføj opgave.
 • Herefter skal opgaven navngives og ansvarlig tildeles før, opgaven er klar.
 • Desuden kan opgaver indeholde en beskrivelse, estimeret arbejdstid og den status, ordren skal sættes i ved afslutning.
 • Når flere opgaver er oprettet, kan afhængighed anføres mellem opgaver og på tværs af ordrer.

Se desuden Ordreskabeloner: Tilføj opgaver

Hvordan opretter jeg en opgave-skabelon? (ordreskabelon)

Opgaver kan oprettes på en ordreskabelon for genbrug.

Se nærmere under Ordreskabeloner: Hvordan opretter jeg en ordreskabelon?

Hvorhenne har jeg et overblik over opgaver?

Under Alle opgaver i Funktionsmenuen vises alle opgaver i kalenderen på baggrund af startdato, estimeret tid og den ansvarlige bruger.

I kalenderen kan en planlægger rykke rundt på opgaver og ændre ansvarlig bruger af opgaven.

Hvordan retter jeg i en opgave?

En opgave kan rettes i via ordren, ved på fanen Opgave at trykke på blyanten (på web) eller trykke ind på opgave-linjen (i appen).

Den kan også rettes i direkte på opgaven (Alle opgaver eller Mine opgaver i Funktionsmenuen) samt på forsiden af appen.

Hvordan genberegner jeg en opgave?

Hvis du har lavet ændringer i den estimerede tid i en opgave og vil have opdateret den samlede estimerede tid, kan det gøres ved brug af Genberegn opgaver knappen. Den nye totale tid vil opdateres på ordren.

Hvordan sletter jeg en opgave?

Opgaver kan slettes på en ordre ved at gå under fanen Ordre og trykke på det røde kryds yderst til højre for en opgave.

Opgaver slettes enkeltvis.

Hvad betyder afhængighed i opgaver?

En opgave kan være afhængig af en anden opgave. En opgave, der er afhængig af en anden opgave, vil være i status "afventer" indtil opgaven inden enten har frigivet de næste opgaver eller er færdig.

Hvordan sætter jeg afhængighed på opgaver?

Opgave-afhængighed kan sættes på den enkelte opgave i fanen Opgave på ordrer eller i en ordreskabelon, der indeholder flere opgaver.

For den enkelte opgave, vælges en anden opgave end den, den skal være afhængig af.

Hvad gør farver i opgaver?

Opgaver kan have forskellige statusser.

 • Som udgangspunkt vil en ordre være "I kø" (blå farve og ur-ikon).
 • Hvis den er afhængig af, at en anden opgave bliver færdig, vil den være i status "Afventer" (rød farve og timeglas-ikon).
 • Hvis en opgave er startet, er den i status "Påbegyndt" (grøn farve og start-ikon) indtil den enten sættes på status:
  • "Pause" (gul farve og pause-ikon).
  • "Afsluttes" (mørkegrøn farve og fluebens-ikon).
Hvad betyder navn i opgaver for resten af systemet?

Opgavens navn bruges udelukkende af medarbejdere til at orientere sig om opgavens formål.

Almindelige opgavenavn kan derfor være: Save, Plukke, Fræse, Svejse, Pakke.

Hvordan snakker opgaver og ordrer sammen? (Deadline og estimeret tid)

En opgave vil som udgangspunkt opdatere estimerede timer på den underordre eller ordre, de er tilknyttet.

Såfremt kontoen er konfigureret til at summere timer, vil estimerede timer fra adskillige underordrer summeres til hovedordren.

 
Tilbage til support