Automatiserede test | Tracelink Blog
 

Automatiserede
test

Når et IT-system løbende opdateres med ny funktionalitet, er det essentielt at teste den nye funktionalitet i et overlap med den eksisterende programkode, så der ikke opstår konflikter mellem funktionerne.

Til det bruger vi ugentligt mange timer på at teste systemet inden opdatering for at sikre driftsstabiliteten.

Baggrund og udfordring

Der er ingen tvivl om, at den største udfordring med opdatering af systemet er de manuelle timer, der bliver lagt i at teste systemet. Lige nu løber Tracelinks konsulenter én gang om ugen en liste med spørgsmål igennem for at tjekke, at alt virker efter hensigten. I mange tilfælde har det taget flere timer at komme rundt om alt, da konsulenterne af og til støder på udfordringer, der skal løses, før opdateringen kan finde sted. Den proces kan optimeres. Udfordringen er, at det også tager tid at programmere løsningen.

Løsning og forventet resultat

Løsningen er en automatiseret test af systemet vha. en knap, der automatisk løber konsulenternes tjekliste med spørgsmål igennem. Rent kodemæssigt, vil det sige, at der programmeres en masse scripts (filer med kodesprog, der udfører et stykke arbejde), som udfører end-to-end test (en simulation af en browser, der simulerer de klik, man normalt ville lave), når man klikker på en knap. Scriptene vil køre flere forskellige scenarier igennem, så systemet bliver testet godt og grundigt.

Ja, det er måske nok noget langhåret. Den korte forklaring er, at de manuelle tests kan automatiseres ved ét klik på en knap, der gør, at Tracelink automatisk løber listen med spørgsmål igennem og simulerer de samme klik, som konsulenten normalt vil lave. Hvis det nu er at teste, om en ordre kan oprettes, så vil systemet simulere klikkene til at oprette ordren.


Når det lykkes at programmere denne magiske og tidsbesparende knap, vil det spare vores konsulenter for en masse tid - tid de kan bruge på kunderne i stedet ;-) - og naturligvis vil det ikke mindst sikre systemets driftsstabilitet.


December 2023