Flowcharts | Tracelink

Procesdiagrammer, rutediagrammer, svømmebaner

Uanset hvilket ord vi bruger om denne type diagram, så er diagrammerne ikke kun et værktøj beregnet for systemudviklere eller multimediedesignere.

Diagrammerne behøver ikke at være komplicerede hverken at tegne eller anvende. Hvis der investeres en smule tid i at tænke over arbejdsgange og få nogle af dem på tegnebrættet, fremmes forståelsen af opgaveflows.

I Tracelink kan brugerne tegne egne procesdiagrammer

I Tracelink arbejder vi hver dag med implementering og digitalisering af arbejdsprocesser hos industri- og produktionsvirksomheder i hele Danmark.

Vi ved, at der er mange fordele ved at bruge procesdiagrammer som fælles udgangspunkt for en dialog om arbejdsgange. Særligt i industriens virksomheder med mange manuelle arbejdsopgaver og med viden, der ikke altid er nedfældet på papir, men noget den enkelte medarbejder “blot husker”. Ofte inddrager vi procesdiagrammer allerede i salgsprocessen, så vi får nogle fælles billeder af arbejdsgangene. Her kan vi tidligt opfange misforståelser, så vi ikke udtænker en forkert løsning.

Vi har derfor også valgt, at man i Tracelink skal have mulighed for at tegne sine processer op; alle brugere kan nu tegne flowcharts efter behov.


Medarbejdernes tavse viden bliver explicit

Det tilfører værdi til virksomheden, når centrale arbejdsgange bliver beskrevet og skitseret på en overskuelig og tydelig måde. Det skaber gennemsigtighed og øget forståelse mellem medarbejdere. I samarbejdet mellem Tracelink og en ny kunde er det et fælles arbejdsværktøj, der i sidste ende sparer tid og evt. misforståelser.


“Procesdiagrammet afdækker, hvad kundens behov er. Det er en mere visuel og effektiv måde at forventningsafstemme i opstarten.”

Pernille Søndertoft Nielsen, implementeringskonsulent

For Tracelinks implementeringskonsulent, Pernille Søndertoft Nielsen, er procesdiagrammer en naturlig del af dialogen med en ny kunde, hvor mulighederne for opsætning i Tracelink skal forklares. Pernille kan med procesdiagrammet visualisere en opsætning, som det ellers kan være svært at forklare kunden: “Virksomhedens medarbejdere er ofte så optaget af, hvad de gør 90% af tiden, at de glemmer de sidste 10%. Tegner jeg arbejdsgangen før vores dialog, får kunden indsigt i systemets muligheder og begrænsninger. Det gør det nemmere for kunden at vælge, hvilken retning de vil gå i. Vi ved gensidigt, hvad vi kan forvente af samarbejdet."

Procesdiagrammer hjælper virksomheden med bl.a.:

  • Digitalisering og effektivisering af arbejdsopgaver
  • Forklaring og beskrivelse af opgaver til nye medarbejdere eller teams
  • Planlægning af nye opgaver og arbejdsgange
  • At forhindre at central viden kun ligger hos én eller få medarbejdere

Diagram eksempel: Oprettelse af ordrer hos en virksomhed, der kører med økonomistyring i e-conomic.

Oktober 2021

“Udform diagrammet så simpelt og regelfrit som muligt. Modtageren har ikke nødvendigvis kendskab til specifikke symboler og regler. Pointen med et procesdiagram er at holde det simpelt og anvendeligt for alle.”

Pernille Søndertoft Nielsen

Hvordan kommer du i gang med procesdiagrammer?

Mens du er logget ind i Tracelink, vælger du menupunktet Processer under menuen Skabeloner m.v.

Læs mere om hvordan du kommer igang.

Brug af tegnefunktionen Processer medfører ikke ekstra omkostninger for virksomheden, men skal dog aktiveres af Tracelink.

Ønskes aktivering, så kontakt os på info@tracelink.dk eller tlf. 7026 1001.