Indkøb

Hvis man har lager, har man også brug for at få fyldt hylderne op.

Og du kender sikkert oplevelsen af at stå i varemodtagelsen og tænke: “Er det noget vi har bestilt?” eller “Var det ikke noget helt andet, vi bestilte?”

Måske har du også brug for overblik over:
  • Hvem har bestilt?
  • De forskellige leverandørers listepriser til sammenligning med modtagne fakturaer
  • Hvilke varer er bestilt med hvilke forventede leveringstider?
  • Hvilke ordrer er der bestilt varer til?
  • Hvilke bestillinger er afgivet over tid til en given leverandør?
  • Er der bestillinger som er modtaget – eller måske kun er delvist leveret?

Yderligere har du måske behov for regelmæssigt at regulere lagerværdien på en konto i jeres økonomisystem. For at systematisere processen og minimere mængden af fejl, har vi lavet et indkøbsmodul, som gør det enklere at styre indkøbsprocessen – både for indkøberen, varemodtagelsen og bogholderen.


Leverandørdatabase

For at foretage et indkøb skal man selvfølgelig vide, hvad man ønsker at købe, og hvor man vil købe det. Sidstnævnte styrer vi i en leverandørdatabase, hvor man kan registrere aftalte priser og leveringsvilkår – og kan gemme bestillingsformularer individuelt for hver enkelt leverandør.

I leverandørdatabasen kan man også hurtigt få en oversigt over alle indkøb, der er foretaget hos den enkelte leverandør, samt finde detaljer om hvert enkelt indkøb.

Et indkøb oprettes som en indkøbsordre med et antal indkøbslinjer. Ordren oprettes, sendes, modtages og afsluttes – og via farvekoder er det nemt at se, hvor langt i processen ordren er. Det er på denne måde nemt både for indkøberen, varemodtagelsen og bogholderiet at se, hvor langt ordren er. Når et vareparti modtages, markeres de tilhørende varelinjer som modtaget – evt. med angivelse af placering, hvorved Tracelinks lager automatisk tælles op.

Hvis man redigerer kostprisen, når man modtager leverandørens ordrebekræftelse, bliver lagerværdien beregnet ud fra den faktiske kostpris opdateret, når varen registreres som modtaget.

Indkøb kan i øvrigt være inkluderet i en ordreskabelon, således at salg af bestemte varenumre automatisk fører til oprettelse af indkøb.

Oktober 2018