Produkternes klimaaftryk

Vores kunder har som regel godt styr på deres økonomi.

De kender råvarernes kostpris, og når varerne indgår i en produktion af en færdigvarer, beregner de færdigvarens kostpris ud fra forbruget af råvarer, brug af maskiner og medarbejdernes forbrugte tid.

Det er et relativt enkelt regnestykke, som gør det nemt at bestemme salgspris, estimere dækningsgrad m.v.

Anderledes forholder det sig med færdigvarernes klimaaftryk eller mere præcist deres CO2-fodaftryk. De færreste virksomheder er i dag i stand til at beregne deres produktions CO2-fodaftryk (eller CO2-ækvivalent; CO2e); de kender ikke råvarernes CO2e og heller ikke aftrykket af deres eget produktionsapparat.

At gøre CO2-aftrykket op er et ret komplekst regnestykke, hvor de forskellige kilder til aftrykket inddeles i 3 scopes:


Scope Kildetype Eksempler
1 Direkte emission Forbrænding af benzin til firmabiler
Dieselgeneratorer
2 Inddirekte emission fra el m.m. Maskiners strømforbrug
Opvarmning af bygninger
El-drevne biler
3 Anden inddirekte emission Råvarer
Forretningsrejser med fly

Regnestykkets kompleksitet skræmmer nok en del virksomheder fra overhovedet at gå igang med en beregning, men det er ret sikkert, at vi indenfor kort tid vil blive mødt med krav om at lave regnestykket. Dels vil der komme krav fra myndighederne - knyttet til nye de, ambitiøse CO2-afgifter, som statsminister Mette Frederiksen lancerede i sin 2022-nytårstale, dels vil flere og flere erhvervskunder stille krav om, at deres underleverandører kan redegøre for deres produkters CO2-aftryk. Hvad angår de sidste, er vores samarbejdspartner BASF et godt eksempel med en meget klar politik på området.

I Tracelink arbejder vi lige nu på at gøre det enklere at lave klimaregnestykket. I mange tilfælde kan vi faktisk automatisk opsamle tal for virksomhedernes forbrug af el, vand og varme. Og i mange tilfælde kan vi også finde i hvert fald nogle gode estimater for forskellige råvarers CO2e - pr. kg, liter, meter, kubikmeter m.m.

Vi arbejder med Erhvervsstyrelsens tabel for CO2-emission, som ses ovenfor i uddrag, og som kan hentes her.

Med udgangspunkt i tallene er det muligt at beregne et aftryk. Ud fra ovenstående udsnit er det f.eks. nemt at se, at forbrug af ét kg aluminium giver et ca. dobbelt så stort aftryk som et forbrug af ét kg stål. På den måde kan vi ud fra et produkts stykliste og rute i produktionen beregne både produktets pris og produktets CO2e. Så fremadrettet vil kostprisen på en vare i Tracelink bestå af et beløb på X kr. og et klimaaftryk på Y CO2e.


Opdateret - Marts 2022

Kontakt os

Lige nu følger en håndfuld af vores kunder vores udviklingsarbejde omkring beregning af produkters CO2e. Er du også interesseret i at følge med, er du meget velkommen til at skrive til os (info@tracelink.dk).

OBS Vi søger lige nu pilotkunder, der kunne have lyst til at hjælpe os med at søsætte løsningen. Har det interesse, så send os meget gerne en mail på info@tracelink.

Jo bedre vi forstår vores kunders behov, jo bedre en løsning kan vi lave.