SMV:digital | Tracelink

SMV:digital

Mere effektiv produktion via digitale løsninger er ikke kun et spørgsmål om valg af den rette software; det handler også om datadisciplin og ændrede arbejdsrutiner.

Vi mener jo selv, at Tracelink er et godt udgangspunkt, men nogle gange kan der være behov for ekstern rådgivning. Via Erhvervsstyrelsen program SMV:digital kan du nu øge støtte til at hyre en rådgiver, som kan hjælpe dig med at tage de rigtige valg. SMV:digital rummer flere muligheder for tilskud, men det handler generelt om at klæde virksomhederne på til en digital omstilling.


Hvilke udfordringer står I med?

Til en start er det vigtigt at få konkretiseret, hvad udfordringen i virkeligheden er; omstændelige arbejdsgange - lagervarer, der bliver væk - timer, der ikke bliver faktureret - kapacitet der ikke udnyttes - manglende planlægning, der giver flaskehalse og forsinkelser - eller noget helt andet. Måske ved I det allerede, men måske kan I med fordel få en rådgiver til at grave årsagerne frem af den travle hverdag.

Ud fra de identificerede udfordringer, bør der laves en kravspecifikation til det system, I enten blot har i tankerne eller måske allerede har anskaffet. Er I stadig i indkøbsfasen, er kravspecifikation nødvendig for at sammenligne de forskellige systemer - har I allerede købt, kan kravspecifikationen bruges til at afdække evt. "huller" i den løsning, I har købt. Er der huller, kan det være, at I med fordel kan ændre på nogle eksisterende arbejdsgange.

Nedenstående video fortæller om en ret typisk case (som dog ikke har involveret Tracelink).


Rådgivning

Da Tracelink er systemleverandør, kan vi af gode grunde ikke være rådgivere i programmet; man ville med rette kunne frygte, at vi var lidt farvede i vores anbefalinger. Men vi kender en række af de godkendte rådgivere, og vi peger jer gerne videre i retning af dem, så de kan hjælpe jer videre i forløbet.

Skriv til info@tracelink.dk, hvis du har brug for hjælp til processen.


Læs mere om SMV:digital.


September 2019