Tal og tendenser

I løbet af de snart 6 år Tracelink har eksisteret, har vi opsamlet ganske store mængder data.

Vores database rummer informationer om ordrer, opgaver, timeregistreringer, lagerforbrug m.m., og samtidig har vi hentet de offentliggjorte regnskabstal for virksomhederne. Vi har anonymiseret registreringerne og lavet nogle enkle analyser på, hvordan Tracelink bruges, og hvad resultatet er - på tværs af alle kunder. Er der metoder og arbejdsgange, som hjælper på forretningen?

I takt med at vi får flere data ind i vores database, vil vi i de kommende måneder arbejde på at udbyggeog nuancere analyserne.

Først lidt tal, som måske ikke siger så meget i første omgang:


Tracelinks kunder har i gennemsnit:

  • en brutto-omsætning på godt 6 mill. kr. (knap 400.000 kr. pr. bruger)
  • haft en vækst i netto-resultat på 1,2 mill. kr. i seneste 2 regnskabsår
  • en længde af en tidsregistrering på knap 4 timer
  • en varighed på en ordre på knap 23 timer
  • og typisk 16 registrerede brugere (den største har mere end 500...)

Når vi efterfølgende sammenligner de forskellige variabler, kan vi begynde at lede efter sammenhænge og tendenser:

Ovenstående diagram viser sammenhængen mellem antallet af Tracelink brugere i virksomheden og virksomhedens netto-resultat, sammenholdt med løn-omkostningerne (angivet ved cirklernes diameter)

Ovenstående diagram viser sammenhængen mellem antallet af ordrer og brutto-omsætning i seneste regnskab, sammenholdt med antallet af Tracelink brugere i virksomheden (angivet ved cirklernes diameter)

Ovenstående diagram viser sammenhængen mellem antallet af ordrer og netto-resultat i seneste regnskab, ammenholdt med hvor meget Tracelink bruges af virksomheden (angivet ved cirklernes diameter)


Der er en tendens til, at større ordremængder resulterer i bedre resultater, når Tracelink bruges mere intensivt.

Ovenstående diagram viser sammenhængen mellem ændring i omsætning og ændring i løn-omkostninger seneste 2 regnskabsår, sammenholdt med hvor meget Tracelink bruges af virksomheden (angivet ved cirklernes diameter)


Man kan, som man vil forvente det, se, at der i nogen grad er en lineær sammenhæng. Samtidig kan man se en svag tendens til, at nogle af de virksomheder, der bruger meget af Tracelinks funktionalitet, faktisk sparer relativt meget på lønomkostninger, mens de vækster i omsætning.

Ovenstående er jo ikke en videnskabelig analyse, regnskabstallene er jo ikke dugfriske, og der er selvfølgelig også fejlregistreringer blandt kundernes Tracelink-data. Men I kan jo overveje, om nogle af graferne giver anledning for jer til enten at prøve nye funktioner af eller teste nye arbejdsgange. For os ser det ud som om, det er sund fornuft.


September 2019

Kontak os for yderligere oplysninger

Har I spørgsmål til tallene, er I meget velkomne til at kontakte os på info@tracelink.dk.