Kundecase om Audiovox | Tracelink

Audiovox

Det er altid vigtigt at passe på sin hørelse, men det er specielt vigtigt, når du arbejder i erhverv, hvor du kan blive udsat for høje, skadelige lyde.

Audiovox producerer formstøbte høreværn til forskellige formål, bl.a. til produktionsmedarbejdere og pædagoger i en støjfyldt hverdag samt for at give koncertgæster, musikere og motorcyklister en behagelig oplevelse uden skadelig støj. Høreværnene laves i en blød medicinsk silikone med et filter til trykudligning, så de kan bruges gennem hele arbejdsdagen uden ubehag.

Audiovox's høreværn.

Med over 20 forskellige typer høreværn, der skal opfylde forskellige behov for lyddæmpning, betyder det stor kompleksitet i produktvariation og tilpasning. Indtil for nylig blev produktet noteret på en ordreseddel i hånden, hvorfor der ingen transparens var fra ordren blev lagt ind, til ordren stod færdig. “Det gjorde det svært at holde øje med produktionstrinene og give kunderne en præcis leveringsdato,” fortæller Martin Damm Jensen, CEO. Når man deroveni har mange ordrer om måneden med individuelle høreværn til hver bruger, betyder det rigtig meget tastearbejde i e-conomic.

For at få et bedre overblik over ordrernes produktionsproces og for at effektivisere arbejdet med den store produktvariation, har Audiovox valgt at flytte deres produktion over i Tracelink. En vigtig faktor for valg af system er Tracelinks “decision tree”, der tillader en mere struktureret oprettelse af ordrerne.

Decision Tree

Når en ny ordre modtages, starter Audiovox med at tage ud til kunden og lave et aftryk i silikone af alle brugernes øregange. Det danner grundlaget for de 3D-print, værnene skal støbes efter. 3D-tegningerne gemmes på ordren, så de er lette at finde til senere brug. Derefter oprettes en underordre for hver værn-bruger, da høreværnene jo er unikke for den enkelte bruger. Ved hjælp af systemets "decision tree” designes høreværnene, så de lever op til den ønskede effekt. I Tracelink vil det sige, at der er et antal "ekstra felter”, hvor forskellige typer information kan registreres. Afhængig af hvilken varetype du vælger, åbnes muligheden for at tilføje specifikke detaljer, såsom valg af farve, materiale el.lign.
Decision Tree i Tracelink.

Et eksempel på Audiovox's decision tree i Tracelink.

Al information kan nu findes på ordren i Tracelink, hvormed Audiovox har gjort deres produktion papirløs. Med Tracelinks “decision tree” undgår Audiovox risikoen for at sammensætte et produkt, der ikke findes. Medarbejderen bliver i Tracelink kun præsenteret for de muligheder, der rent praktisk kan lade sig gøre.

Mindre tastearbejde
i e-conomic

Når ordren skal faktureres, oprettes hvert høreværn som en e-conomic linje på fakturakladden, så der kan differentieres mellem høreværnene. I Tracelink skal Audiovox heldigvis blot klikke på én enkelt knap for at overføre alle linjerne til e-conomic. Dvs. meget mindre tastearbejde til den medarbejder, der fakturerer.

Kortere leveringstid

Audiovox er et godt eksempel på, hvordan man med nogle få “ekstra felter” og et “decision tree” kan få en skræddersyet produktionsløsning med simpel funktionalitet. Høreværnsproducenten har skiftet de manuelle ikke-transparente arbejdsprocesser ud med få klik på en computer, der giver medarbejderne overblik over hele produktionsprocessen. Nu undgår Audiovox en masse tastearbejde i e-conomic, det er langt hurtigere og nemmere at oprette en ordre, og hele produktionsflowet er dokumenteret. Audiovox kan i dag både levere ordrerne hurtigere og give kunderne en mere præcis dato for levering.


Januar 2024

Fremtidig plan

På sigt har Audiovox i sinde at bruge Tracelinks QR-kode modul til at oprette et link til en brugervejledning på følgesedlen. På den måde kan brugeren altid finde og se en guide til, hvordan man bruger høreværnet.