Kundecase om Dymatec | Tracelink

Før i tiden havde vi 4 forskellige IT-systemer i gang for at holde vores produktion i luften. Et af systemerne var så gammelt, at vi var nødt til at køre det på en tilsvarende ældgammel PC. Det var et mareridt.

Kell Jürgensen ser afslappet ud i dag, hvor han viser DYMATECs nye system til planlægning og styring af produktionen frem. Han stå ved den PC, som styrer et af virksomhedens fræseanlæg. På PC’ens skærm viser en række kulørte bokse køen af opgaver til fræseanlæggene. Med et enkelt klik på en opgave får man adgang til detaljerede specifikationer og tegninger. Med yderligere et klik startes og stoppes tidsregistreringen på opgaven, som løbende beregner antallet af producerede enheder pr. time.

DYMATEC bruger i dag systemet Tracelink til at styre produktionen, mens salg og økonomi foregår i e-conomic. De to systemer, som er fuldt integrerede, holder styr på virksomhedens forretning fra en ordre går ind og til den faktureres.

Vores kunder bestiller typisk de samme emner igen og igen,” fortæller Kell Jürgensen, som er IT-ansvarlig hos DYMATEC. ”Vi har tegningerne liggende og havde brug for et system, der ud fra varelinierne på en salgsordre kunne generere en produktionsordre med styklister og rute-specifikation. Det har vi fået nu. Hver gang vi får en ordre på et vist antal enheder opretter Tracelink en stykliste over materialeforbrug, som straks reserveres på lageret. Samtidig booker systemet tid på de maskiner, der indgår i ruten.


Overblik

Den enkelte operatør har dermed et klart overblik over hvilke opgaver, der ligger i kø til de maskiner, han har ansvaret for og han kan yderligere se, hvor langt ordren er på de maskiner, der ligger foran på ruten. Det gør det meget nemmere at planlægge arbejdet og tidsstemplingerne gør, at operatøren hele tiden kan se om han følger tidsplanen. ”På den måde kan vi løbende vurdere om vi holder den forkalkulerede pris.” forklarer Kell Jürgensen.

Når arbejdet med en ny ordre går i gang, plukkes de reserverede råmaterialer på lageret, reservationen forsvinder og mængden af disponible materialer tælles automatisk ned, så det er nemt at styre materialeindkøb. I Tracelink er råmaterialerne registreret med batchinformation. Det betyder, at DYMATEC uden videre kan levere sporbarhedsoplysninger til kunden i det omfang, der er behov for det.

Når en ordre er færdigproduceret, bliver den pakket og afsendt, hvorefter den markeres som afsluttet. Herved dannes automatisk en fakturakladde, som DYMATECs økonomi-afdeling så kan sende til kunden og bogføre. Det er altså slut med arbejdskort på papir, som bliver væk og i bedste fald forsinker faktureringen.

Vores ordreadministration er blevet meget forenklet,” slutter Kell Jürgensen, ”og vi er overbevist om at vores produktion dermed er blevet mere effektiv. Vores medarbejdere har en høj faglig dygtighed, der sikrer produkter af høj kvalitet, og nu har vi fået et IT-system, som sikrer en bedre håndtering af kundernes ordre, og giver os en endnu sundere forretning.

 

Læs mere om DYMATEC ApS.


Juni 2018