Kundecase om Fenagy | Tracelink

Klimavenlige varmepumper til fjernvarme

Fenagy arbejder med bæredygtig fjernvarmeteknologi, der er en essentiel brik i løsningen af klimakrisen. Virksomheden har i dens korte levetid oplevet stor vækst og har således brug for et produktionsstyringssystem til at holde styr på ordremodtagelser, lagerbeholdning og indkøbsordrer - så produktionen kan følge med.

Johan Jermiin fra Fenagy

Vi leverer varmepumper og kølesystemer med intelligent integration til mikro- og makroenerginettet,”

Johan Jermiin, projektleder i Fenagy.

Fenagy producerer varmepumper og chillers til fjernvarme og fjernkøl, hvor den banebrydende idé er at bruge CO2 som kølemiddel. “CO2 er et bæredygtigt arbejdsmedie uden miljømæssige sideeffekter,” fortæller Johan Jermiin. Men for store mængder CO2 kan da skabe drivhuseffekt i atmosfæren? - tænker du måske. Faktisk så hører CO2 ind under det, der kaldes "naturlige kølemidler", da det i forvejen findes og omsættes i naturen. CO2 er ikke ozonnedbrydende, hvorfor det er meget bedre for miljøet end almindeligt kølemiddel, der har højt ozonnedbrydende potentiale (se tabellen).


ODPGWP
CO201
Almindeligt kølemiddel0 - 15100 - 14.000

ODP = Ozone Depletion Potential | GWP = Global Warming Potential.

EU har i 2020 indført et forbud mod kølemidler, hvor GWP overstiger 2.500 (Miljøstyrelsen, 2016, side 5).


Ved at bruge naturens eget materiale som kølemiddel og anvendelse af grøn strøm, har Fenagy gjort varme- og kuldeproduktionen CO2-neutral. Det er der god forretning i.

Læs mere om Fenagys produktion af bæredygtige varmepumper nederst på siden.

Fenagy har siden deres opstart i 2021 anvendt Tracelink til ordreplanlægning, lagerstyring og indkøb. Det er en betydelig forudsætning for, at virksomheden kan holde trit med den store mængde af nye ordrer. For nylig har Fenagy da også udvidet deres Tracelink løsning, så de nu kan spore deres materialer med batchstyring og altid plukker de ældste batch på lageret.


Fenagys svejsearbejde på anlægget.

Svejsearbejde på anlægget.

Produktionsproces

Med produktionsstyring er der fuldt overblik over, hvad der sker og skal ske i produktionen, hvilket gør det let for Fenagy at holde virksomheden sikkert kørende med færre flaskehalse i takt med, at ordremængden vokser. Indkøb foretages let og materialer plukkes hurtigt på lageret.

Fenagy inddeler deres ordrer i tre hovedfaser:


Køb af elementer

 • Fenagy arbejder med kundetilpassede og fabriksbyggede anlæg, hvorfor en ny ordre sjældent ligner den foregående. Når Fenagy modtager en ny ordre, anvender de dog et tidligere design, der minder om, så de kan visualisere et vareforbrug i Tracelink og foretage et indkøb. Bagefter tegnes den nye ordre, og ekstra-elementer tilføjes, så Fenagy kan lave det rigtige lagertræk. Indkøbene modtages med tablet, så varerne førers ind i lageret via Tracelinks app.

Smedearbejde / montage

 • Når de forskellige komponenter er købt hjem og lagt på lager, kan montageprocessen gå i gang. Elementerne plukkes fra lageret, og delene smedes på anlægget. Noget svejsearbejde sendes til røntgen-inspektion i Aalborg for at sikre, at det færdige produkt er kvalitetssikret ud fra de retmæssige krav. “Når anlægget står færdigt trykprøves og tæthedssikres varmepumperne af et eksternt firma,” understreger Johan.

Idriftsætning ved kunden

 • Anlægget kan monteres på forskellige måder. Nogle gange leveres det som et løst anlæg, der monteres i et maskinhus on-site. Andre gange leverer Fenagy hele maskinhuset, hvor anlægget allerede er monteret.


Fenagys lager

Fenagys lager.

Udvidet lagerløsning

Krigen i Ukraine har fået behovet for fjernvarme til at stige,” fortæller Johan. Det er især de høje gaspriser, der lige nu gør fjernvarmen idéel. “Med den nuværende prisudvikling på gas, bliver fjernvarme, hvis varme er produceret på el, endnu mere attraktiv,” pointerer Johan. Som følge af klimaudviklingen har Fenagy behov for at kunne styre arbejdet endnu mere effektivt:

 • Virksomheden har ændret deres Tracelink lagermodel fra FIFO til batch. Det er en fordel, da batch sikrer sporbarheden ift. leverandører og kan bruges til certifikater.
 • Fenagy bruger nu en “plukkeliste”, der viser lagervarerne og deres tilhørende lokation på lageret. Plukkelisten bruger QR-koder til at definere lagerlokationerne og er designet til at vise det ældste batch først. Når varer skal plukkes og bruges i projekter, slår medarbejderen lokationen på varen op i plukkelisten, finder varen på lageret og trykker “pluk” i Tracelinks app.
 • Når flere varer skal plukkes samtidigt, sorteres lokationerne i rækkefølge, så medarbejderen ikke behøver at gå frem og tilbage på lageret, hvis flere varer står i nærheden af hinanden. Dvs. Tracelink laver en form for “ruteplanlægning”, så vareplukning kan foretages hurtigere og mere effektivt.

Med andre ord, har Fenagy effektiviseret produktionen i endnu større grad, da de nu har et større overblik over deres lagervarer med lokationsbestemmelse, medarbejderne finder hurtigt materialerne på lageret, arbejdsprocesserne går hurtigere, og det er nemt at få et overblik over manglende komponenter, så der kan foretages indkøb til nye projekter.


Fenagys fordele ved at bruge Tracelink

 • Administrationen kan nemt holde overblik i lagerbeholdningen.
 • Virksomheden sikrer med batch sporbarheden på deres materialer.
 • Medarbejderne kan hurtigt se, hvilke komponenter der mangler og foretage indkøb.
 • Medarbejderne finder med plukkelisten hurtigt materialerne på lageret.
 • Medarbejderne plukker altid de ældste batch på lageret.
 • Virksomheden leverer ordrerne til tiden.

Oktober 2022

Hvordan laver man klimavenlige varmepumper og køleanlæg?

Idéen har været længe undervejs, men er først blevet muliggjort indenfor de seneste par år,” fortæller Johan. Lovgivning og beskatning gjorde, at det tidligere ikke gav mening at bruge el til opvarmning. I dag er det dog en helt anden sag med det høje fokus på grøn omstilling og de forhøjede gaspriser forårsaget af krigen i Ukraine. “CO2 er faktisk allerede et standard arbejdsmedie i køleanlæg i supermarkeder m.m.” fortæller Johan.

Teknologien er baseret på eldrevne varmepumper og chillers. Anlægget vejer mellem 11-12 tons og består af en række komponenter som ramme, kompressor, pumper, rør og ventiler. CO2-gassen føres igennem systemet af en ejektor og afgiver varme. Varmen gemmes i tanke til opvarmning af industribygninger, drivhuse, teknikhuse m.m.

Feangys varmeanlæg.

Varmeanlæg under konstruktion.

Enhederne i anlægget styres af en PLC (programmable logic controller), der både kan styre kapacitet og fordampere samt afrimning af køleanlæg. Dvs. der i anlægget sidder en lille computer, som automatisk kan styre fordampere og afrimning, der sikrer at systemet drifter optimalt. Et enkelt af Fenagys fjernvarmeanlæg kan levere varme til ca. 400 husstande.

Der bruges naturligvis noget el på at drifte varmepumpen, men man får 3-4 gange så meget energi ud af det,” fortæller Johan. Ofte vil man desuden varme op om natten, så man har varme om dagen, da energipriserne om natten er lavere end i dagtimerne.

CO2 som kølemiddel

Fem fordele ved at bruge CO2 som kølemiddel, nævnt af Fenagy:

 • CO2 er et naturligt middel.
 • CO2 er hverken giftigt eller brændbart.
 • CO2 har en lav GWP og er ikke ozonnedbrydende.
 • CO2 giver høj effektivitet med lav kompleksitet i anlægsdesign.
 • CO2 har brede temperaturintervaller indenfor varme, kulde og frost.