Med majestætisk ro “lander” de store produktionsplatforme på kajen i Frederikshavn. Kolosserne har udtjent deres tid på havet, men har langtfra nået deres endestation - tvært imod så genanvendes delene, materialer omsmeltes og komponenter videresælges.

På tværs af Danmark skyder mange nye entreprenante initiativer op. Nogle steder med en så markant fysisk manifestation, at de åbenlyst sikrer den synlighed, klima- og bæredygtighedssagen har brug for. På tværs af landet ser vi alt fra private investeringer som Sustania World i Nordsjælland til den bemærkelsesværdige erhvervsklynge af bæredygtige virksomheder, der har etableret sig i Recycling City under klimakommunen Frederikshavn.

Recycling City

Den bæredygtige bydel har siden september 2019 taget i mod havets største arbejdspladser, når de bugseres til ophugning og genindvinding. Offshore installationer, platforme og de største lastskibe tages her under kærlig behandling - i miljøets og klimaforandringernes tegn.

M.A.R.S. Europe A/S er en af de største aktører på havneområdet og står som repræsentant for vækst for både klimaindsats og jobskabelse i Nordjylland. M.A.R.S. Europe A/S, som er datterselskab af Modern American Recycling Services i USA, har som de første i verden opbygget kapacitet til at håndtere havets største fartøjer. Disse ophugges og genindvindes på bæredygtig vis efter gældende miljø protokoller. Værftet i Frederikshavn er koncernens eneste i Europa.

M.A.R.S. genindvinder stål, jern, plastic, værktøj og maskiner - men også alt indbo fra beboelsesplatforme (Arkivfoto: Flickr)

Virksomheden påtager sig opgaver inden for miljørigtig genindvinding af maritime og offshore strukturer, herunder fx også kraner, lastfartøjer og pramme. Med sin kapacitet til håndtering af 250.000 tons stål om året, har værftet indledt et boost af jobskabelsen i Frederikshavn og omegn. Omskoling af arbejdsløse er decideret sat i system hos lokale EUC Nord med henblik på at efteruddanne ledige direkte til M.A.R.S. Europe A/S.

Arbejdspladsen er nøje tilrettelagt, således at de strenge miljøkrav overholdes. Der er tænkt i enorme dimensioner under opbygningen af recycling området. I hele området er lagt en underliggende membran, som beskytter mod nedsivning af skadelige stoffer. Oven på membranen er der lagt 40 cm bundsikringssand, og øverst 70 cm komprimeret knust klippe. Alt overfladevand bliver samles i drænrender, der leder vandet til M.A.R.S.’ eget rensningsanlæg.

Styr på udstyr og ressourcer i Tracelink

I forbindelse med at M.A.R.S. Europe A/S har etableret sig i Danmark, har koncernens danske afdeling valgt Tracelink ApS som udviklingspartner for den del, der omhandler arbejdet med digitalisering af styring af værftets ressourcer.

Tracelinks integration med e-conomic automatiserer arbejdsgangene og giver værftets regnskabsafdeling en langt nemmere hverdag, når der håndteres fakturaer og kommunikeres med leverandører. Håndtering af program-til-program integration et vigtigt krav for M.A.R.S. Her tilbyder Tracelink mulighed for integration med værftets webside, som er under udvikling og ligger klar i løbet af 2022.

“Det var afgørende for vores valg af ERP-system, at Tracelink kan holde trit med den løbende udvikling i M.A.R.S. Europe A/S og at der er mulighed for tilpasninger.”
Kim Thygesen, direktør M.A.R.S. Europe A/S

Tracelink var et naturligt valg for M.A.R.S., bl.a. fordi systemets lagerstyrings- og CRM-moduler, samt den generelle fleksibilitet går fint i tråd med virksomhedens behov. Direktør for M.A.R.S. Europe A/S, Kim Thygesen fortæller, at indkøringen af systemets grundlæggende data er foregået forholdsvis problemfrit og har givet anledning til at sætte nødvendig struktur på arbejdsgange og processer.

Det er også i Tracelink, virksomheden styrer indkøb og administration af værftets driftsmaterialer og arbejdstøj. Med udlån af hjælpemidler og værktøj til en voksende medarbejderstyrke, der lige nu tæller 100 personer, er der mange data at holde styr på. Antallet af medarbejdere i Frederikshavn er vokset fra 10 til 100 medarbejdere på kun halvandet år.Eksempel på udlån af værnemidler og værktøj i Tracelink

Mange af værftets projekter strækker sig over flere år, og virksomheden har derfor brugt ekstra fokus på at skaffe de nødvendige medarbejdere, ressourcer og sørge for fordeling af godkendt værktøj, arbejdstøj og nødvendigt sikkerhedsudstyr til opgaverne.

Udbyttet af værftets arbejde med nedbrydning er bl.a. genanvendelige maskin- og reservedele, der endvidere registreres og styres i Tracelinks salgsvarelager.

Digitalisering - med ét skridt ad gangen

Tracelink anbefaler, at første skridt af implementeringen tages med et begrænset antal moduler, eksempelvis ordrestyring og tidsregistrering, hvorefter man kan gå videre med f.eks. CRM- og indkøbs modulerne. Der foregår dermed en tryg og trinvis oplæring af medarbejderne, som sikrer, at medarbejdernes nye kompetencer i Tracelink bliver indarbejdet, samtidig med at øvrige daglige opgaver kan passes.

M.A.R.S. ønsker på sigt at udnytte endnu flere af modulerne i Tracelink, herunder salgsordre modul og lagerstyring for salg. Tracelink ApS har opbygget stor erfaring med at understøtte virksomheders gradvise digitalisering. De fleste af vores kunder implementerer deres nye digitale løsning alt imens både drift og produktion kører for fulde udblæsning.

Direktør for M.A.R.S. Europe A/S Kim Thygesen fortæller, at det for ham var afgørende ved valg af IT-system, at det kunne udvikle sig i takt med M.A.R.S.- forretningens vækst.M.A.R.S.’ arbejdsområde i Frederikshavn er bygget op nedefra med membran, sand og knust klippe, for at imødekomme de særlige krav til miljøbeskyttelse (Foto: M.A.R.S. Europe A/S)

Læs mere om M.A.R.S. Modern American Recycling Services