Kundecase om M.A.R.S. | Tracelink

Modern American Recycling Services

Med majestætisk ro lander de store produktionsplatforme på kajen i Frederikshavn. Kolosserne har udtjent deres tid på havet, men har langtfra nået deres endestation - tværtimod så genanvendes delene; materialer omsmeltes og komponenter videresælges.

Nedbrydningsarbejdet foretages af Modern American Recycling Services som er en del af erhvervsklyngen for  virksomheder med forretningsfokus på bæredygtighed, der har etableret sig i Recycling City i klimakommunen Frederikshavn.

Recycling City

Havneområdet i Frederikshavn har siden september 2019 taget i mod havets største arbejdspladser, når de bugseres til ophugning og genindvinding. Offshore installationer, platforme og de største lastskibe tages her under kærlig behandling - i miljøets og klimakampens tegn.

M.A.R.S. Europe A/S er en af de største aktører på havneområdet og står som repræsentant for vækst med både klimaindsats og jobskabelse i Nordjylland. M.A.R.S. Europe, som er datterselskab af Modern American Recycling Services i USA, har som de første i verden opbygget kapacitet til at håndtere havets kæmper. Disse ophugges og genindvindes på bæredygtig vis efter gældende miljøprotokoller. Værftet på havnen i Frederikshavn er koncernens eneste i Europa.

M.A.R.S.' beboelsesplatform

M.A.R.S. genindvinder stål, jern, plastic, værktøj og maskiner - men også alt indbo fra beboelsesplatforme. (Arkivfoto: Flickr)

Virksomheden påtager sig opgaver inden for miljørigtig genindvinding af maritime og offshore konstruktioner, blandt andet kraner, lastfartøjer og pramme. Med sin kapacitet til håndtering af 250.000 tons stål om året, har værftet betydet et boost af jobskabelsen i Frederikshavn og omegn. Omskoling af arbejdsløse er decideret sat i system hos lokale EUC Nord med henblik på at efteruddanne ledige direkte til M.A.R.S. Europe.

Arbejdspladsen er nøje tilrettelagt, således at de strenge miljøkrav overholdes. Der er tænkt i enorme dimensioner under opbygningen af recycling-området. I hele området er udlagt en underliggende membran, som beskytter mod nedsivning af skadelige stoffer. Oven på membranen er der lagt 40 cm bundsikringssand, og øverst 70 cm komprimeret knust klippe. Alt overfladevand bliver samlet i drænrender, der leder vandet til M.A.R.S.’ eget rensningsanlæg.

Tracelink

“Det var afgørende for vores valg af ERP-system, at Tracelink kan holde trit med den løbende udvikling af virksomheden og at der er mulighed for tilpasninger.”

Kim Thygesen, direktør M.A.R.S. Europe A/S

Styr på udstyr og ressourcer

I forbindelse med at M.A.R.S. Europe har etableret sig i Danmark, har koncernens danske afdeling valgt Tracelink som udviklingspartner for den del, der omhandler arbejdet med digitalisering af styring af værftets ressourcer.

Tracelinks integration med e-conomic automatiserer arbejdsgangene og giver værftets regnskabsafdeling en langt nemmere hverdag, når der håndteres fakturaer og kommunikeres med leverandører. Håndtering af program-til-program integration var et vigtigt krav for M.A.R.S. Her tilbyder Tracelink også mulighed for integration med værftets webside, som er under udvikling og skal ligge klar i løbet af 2022.

Tracelink var et naturligt valg for M.A.R.S., bl.a. fordi systemets lagerstyrings- og CRM-moduler sammen med den generelle fleksibilitet går fint i tråd med virksomhedens behov. Direktør for M.A.R.S. Europe A/S, Kim Thygesen fortæller, at indkøringen af systemets grundlæggende data er foregået forholdsvis problemfrit og har givet anledning til at sætte nødvendig struktur på arbejdsgange og processer.

Det er også i Tracelink, at virksomheden styrer indkøb og administration af værftets driftsmaterialer og arbejdstøj. Med udlån af hjælpemidler og værktøj til en voksende medarbejderstyrke, der lige nu tæller 100 personer, er der mange data at holde styr på. Antallet af medarbejdere i Frederikshavn er vokset fra 10 til 100 medarbejdere på kun halvandet år og forventes at vokse yderligere.


Eksempel på udlån af værnemidler og værktøj i Tracelink

Eksempel på udlån af værnemidler og værktøj i Tracelink.

Mange af værftets projekter strækker sig over flere år, og virksomheden har derfor haft ekstra fokus på at skaffe de nødvendige medarbejdere og ressourcer og på at sørge for fordeling af godkendt værktøj, arbejdstøj og nødvendigt sikkerhedsudstyr til opgaverne.

Udbyttet af værftets arbejde med nedbrydning er bl.a. genanvendelige maskin- og reservedele, som alle registreres og lagerføres i Tracelinks salgsvarelager. Det er dette lager som skal integreres til M.A.R.S.' website, så det bliver nemt for kunder at finde og bestille genanvendelige komponenter.

Digitalisering

Med ét skridt ad gangen

M.A.R.S. ønsker på sigt at udnytte endnu flere af modulerne i Tracelink. Her bliver Tracelinks store erfaring med at understøtte virksomheders skridtvise digitalisering vigtig. Som det er tilfældet med de fleste af vores kunder implementerer M.A.R.S. den digitale løsning alt imens drift og produktion kører for fulde udblæsning.

M.A.R.S.’ arbejdsområde i Frederikshavn

M.A.R.S.’ arbejdsområde i Frederikshavn er bygget op nedefra med membran, sand og knust klippe, for at imødekomme de særlige krav til miljøbeskyttelse. (Foto: M.A.R.S. Europe A/S)

November 2021