Kundecase om Phønix Tag | Tracelink

Phønix Tag Energi

Phønix Tag Energi projekterer, leverer og monterer komplette solcelleanlæg til tagkonstruktioner til både private kunder og erhverv.

Anlæggene kan også etableres på grønne tage, hvilket giver en ekstra grøn profil.

Morten Elsborg, Salgschef Phønix Tag Energi

”Det har været vigtigt for os at få et system, der er nemt at bruge - både på kontoret og for vores montører.”

Morten Elsborg, Salgschef Phønix Tag Energi

Produktet er attraktivt, men også komplekst at levere. Phønix Tag Energis projektering, leverance og montage kræver myndighedsgodkendelser, koordination af underleverandører, ressourceplanlægning og omfattende dokumentation. For at sikre sammenhæng og effektiv styring af processen har Phønix Tag Energi valgt Tracelink til at håndtere anlægsprojekterne.


Da salgschef Morten Elsborg i sin tid gik på jagt efter et system, var der flere krav:

"Jeg ledte efter et nyt system som kunne spare tid og skabe overblik," forklarer Morten, "- men valget af Tracelink skyldtes ikke blot systemets funktioner, men også at vi ønskede et system, som ikke ville blive en alt for stor investering - hverken økonomisk eller i særdeleshed uddannelsesmæssigt. Brugergrænsefladen er enkel for alle og Tracelinks abonnementsmodel er attraktiv i forhold til andre løsninger med 6-ciffrede omkostninger up-front."


Opgaveplanlægning

Edderkoppen midt i Phønix Tag Energis projektspind er montagechef Claus Jørgensen, som fra sit kontor i Vejle styrer kalender og bemanding for de mange anlægsprojekter. "Vi har for mange projekter til at jeg kan rumme dem i hovedet," siger Claus, "- men med Tracelinks opgaveoversigt er det enkelt at se, hvor jeg har ledig kapacitet og hvor der begynder at være flaskehalse."

Med omkring 3000 individuelle opgaver fordelt på 500 ordrer om året, kunne man ellers nemt miste overblikket. Og netop fordi projekterne involverer mange aktører, er overblikket afgørende for succesen.

Dokumentation af ordrer og opgaver i Tracelink


I dag er alle ordrerne og alle de tilknyttede opgaver dokumenteret i Tracelink med angivelse af tidspunkter, ansvarlige medarbejdere, afhængighed af andre opgaver og meget andet. "Selvfølgelig kan vi opleve forsinkelser, som påvirker vores leverancer," tilføjer Claus, "- men jeg har stadig overblikket."

Udover at bruge Tracelink til planlægning, bruger Phønix Tag Energi i høj grad også systemet til dokumentation. Ved scanning af stregkoder er det f.eks. hurtigt at registrere serienumrene på alle de paneler, der anvendes på et projekt. KS formularerne udfyldes online og i det hele taget er Tracelink sat op således at mængden af papir og manuelle registreringer holdes på et minimum.

Phønix Tag Energi kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport

En vigtig funktion for Phønix Tag Energi er projekternes afsluttende kvalitetsrapporter. Undervejs i projekterne arkiveres jo en stor mængde af informationer; alt fra tegningsmateriale over registreringen af serienumre, produktblade på anlæg og fotodokumentation af konstruktioner til KS formularer og myndighedsgodkendelser.

Alle oplysningerne ligger gemt på ordren i Tracelink og kan selvfølgelig til hver en tid fremfindes af en medarbejder. Men Phønix Tag Energi har desuden brug for at udarbejde en afslutningsrapport som indeholder mange af de arkiverede informationer.

Eksempel på skabeloner, der bliver kodet i Tracelink


Den slags skabeloner til specialrapporter kodes i Tracelink. "Vi viste dem rapportens layout og indhold og så kodede Tracelink en funktion som henter diverse data fra vores database og sætter det hele pænt op," fortæller Morten Elsborg og fortsætter; "vi fik så en "knap", som vi kan trykke på, hver gang vi skal lave en rapport - et klik, en rapport - det er virkelig nemt." 


Læs mere om Phønix Tag Energi.


September 2019