Kundecase om Pro Wood | Tracelink

Pro-Wood

I et industrikvarter i udkanten af Odder syd for Aarhus driver Kim Mildahl virksomheden Pro-Wood. Maskinsnedkeriet producerer møbelkomponenter og er underleverandør for en lang række danske møbelproducenter.

Indtil for et år siden forsøgte Kim Mildahl at fastholde et vist overblik over sin produktion med en ældre version af Navision og en masse regneark. Det var tidskrævende og gav alligevel slet ikke et tilfredsstillende overblik over forholdene i produktionen. ”Når det fungerer, så er det et skidegodt system. Men det blev fuldstændig sandet til sidst, og jeg kunne ikke engang køre en behovsberegning,” fortæller Kim om den sidste tid med Navision.

En af udfordringerne for Pro-Wood er, at virksomheden er vokset ud af de fysiske rammer. Selve produktionen foregår på adressen på Rønhøjvej i Odder, men derudover har Pro-Wood været nødt til at leje sig ind til ekstra lagerplads og pakkeri på andre adresser i området. Det er jo ikke befordrende for overblikket og stiller ekstra krav til lagerstyringen.

Træplader der skal benyttes til at producere møbelkomponenter

Maskinsnedkeriet Pro-Wood producerer møbelkomponenter.

Fra Navision til Tracelink

I efteråret 2017 stod Pro-Wood foran en opgradering af Navision, som ville koste over en halv million. Alternativt skulle der findes en anden løsning. Valget faldt på Tracelink med integration til e-conomic til en brøkdel af prisen på Navision. I løbet af en række møder blev behovet for en række tilretninger afklaret og efter et kort udviklingsforløb, gik Pro-Wood igang med et testforløb, der førte frem til en idriftsættelse. Skiftet skete ganske problemfrit, selvom der selvfølgelig var behov for lidt tilvænning: 

I starten var der mange, der sagde, at det kunne de ikke overskue. Det var ikke, som det de var vant til,” fortæller Kim. “Men efterhånden som folk har prøvet det, så synes de, at det er skide godt! De kan gå ind og søge på en specifik kunde, de varer de skal bruge, eller hvad det er for søgekriterier, de sætter op. Så de bruger det rigtigt meget og er glade for det!

Kundernes bestillinger registreres i e-conomic, hvorfra de overføres til Tracelink og oprettes som ordrer – én ordre pr. varelinje i bestillingen. Ordren specificeres som en stykliste og en rute via en ordreskabelon, hvor Pro-Wood til hvert varenummer har gemt en skabelon i Tracelink. På den måde bliver et varenummer automatisk til en stykliste og en række opgaver, der skal udføres. Pro-Wood har oprettet mere end 500 skabeloner og flere kommer til – op imod 50 om ugen.


Opgaver og Ruter

Tracelinks ruter og opgaver er for Pro-Wood noget af det, der giver allermest værdi. Kim svarer prompte, når han bliver bedt om at pege på det bedste ved Tracelink, at: ”Enkeltheden i Tracelink gør det er nemt at bruge det. Og så de arbejdsprocesser, der er i Tracelink. At der komme en opgave op til lige ham, der skal bruge den. Det, at folk kan tilgå alle informationerne fra deres opgave; kan gå ind og se en tegning, kan se en beskrivelse eller hvad der nu er vedhæftet.

Og, tilføjer Kim, ”Vi bliver bedre og bedre til at bruge systemet. Nu vedhæfter vi for eksempel følgeseddel til ordren, så den ikke bliver printet ud, før den skal bruges. For bedre at have styr på den. Tidligere blev den væk og skulle måske printes igen.

Ruterne og opgavebeskrivelserne gør produktionen mere effektiv. ”Jeg kan mærke, at der kommer ikke så mange spørgsmål længere fra medarbejderne,” fortæller Kim. “Førhen, så kunne de godt stå med en ordre, og hvis jeg ikke lige havde fået noget information på, så var de nødt til at finde mig og spørge. I dag har jeg skrevet alle informationerne ind i skabelonerne, og så har de jo tilgang til det, så snart de åbner deres opgaver. Så nu står der præcist, hvad de skal gøre.


Styklister

Udfra styklisten til en ordre, kan man straks se, om man har de fornødne råvarer. Tracelinks lager holder styr på et par hundrede råvaretyper og endnu flere varenumre på færdigvarer, som styres med batchinformation. På grund af de pladsmæssige udfordringer er det helt afgørende, at man i Tracelink kan se, hvad man har, og hvor det ligger. Og når man så har helt styr på materialerne, kan man gå i gang med at planlægge produktionen i en kalender, som giver overblik over belægningsgrad på diverse maskiner og over ledige medarbejdere.

Eksempel på Pro-Woods ressourceplanlægning vist i Tracelink

Ressourceplanlægning hos Pro-Wood vist i Tracelink.

Selve produktionens forløb kan følges ved, at operatører til de forskellige maskiner markerer opgaver i ruten som påbegyndt og afsluttet, efterhånden som processen skrider frem.

Når alle opgaverne er afsluttet – sidst, men ikke mindst pakning og dernæst forsendelse - kan ordren markeres som afsluttet. Når alle produktionsordrer knyttet til en salgsordre er meldt afsluttet, konverteres ordren i e-conomic til en faktura, som sendes til kunden.

Tracelink sikrer Pro-Wood, at alle salgsordrer nemt og effektivt bliver til produktionsordrer – og at der altid er de materialer til rådighed, der skal bruges. De tilhørende opgaver kan lægges ind i en ressourcekalender, så man nemt kan planlægge og overskue produktionen – og sikre, at virksomheden leverer til tiden.

Læs mere om Pro-Wood ApS.


Oktober 2018