Analyse

Tracelinks analysemodul giver jer mulighed for at generere rapporter.

Der er i Tracelink enkelte standard rapporter, men nye kundetilpassede rapporter kan tilkøbes.

Kontrolpanelet kan også indeholde rubrikker, hvor som viser løbende analyser på f.eks. timer på ordrer sammenholdt med budget.

Omkring timeregistrering er det muligt at lave "drill-down" grafer til specifik analyse af f.eks. hvilke ordre der har brugt meget tid, og hvad den tid er gået med, osv.

Hovedfunktioner

Tracelink Analyse giver dig
  • Rapporter - både standard og kundetilpasset
  • Kundetilpasset udtræk - til f.eks. BI værktøjer
  • Kontrolpanel rubrikker, f.eks. timebudget, fakturering, mv.
  • Analyse af timeforbrug, kørselsforbrug, mv.

Kundetilpassede analyser

Bruger du e-conomic, kan du via tracelink oprette en række grafer som baserer sig på regnskabsdata fra e-conomic samt data fra Tracelink.

Lav f.eks. en graf over omsætning pr. time registreret i Tracelink, omsætning pr. Tracelink ordre, vundet kontra nye CRM sager, udgifter i forhold til indtægter, eller brændstof udgift pr. arbejdstime.

Lav så mange analyser som der er behov for, gem dem og se udviklingen måned for måned.