Dokumentation af montage

Når I monterer bærende stålkonstruktioner på byggepladsen, skal I dokumentere kontrol i henhold til DS 1140 efter principperne i SBI-anvisning 271. Det kan være bøvlet og meget tidskrævende. Ydermere kan kravene i praksis variere fra byggeplads til byggeplads, fordi reglerne fortolkes forskelligt fra bygherre til bygherre.

Tracelink sørger for at der er styr på dokumentationen af montagearbejdet med kontrolplan og kontrol af udførelse med kontorlpunkter, billeder, kontrolrapporter, paradigmer m.m., så I overholder reglerne, når I monterer bygningsstål.

Vi hjælper jer systematisk med at tage de nødvendige skridt i planlægningen og dokumentationen af montageopgaverne, inklusiv udarbejdelsen de afsluttende dokumenter, der skal sendes til bygherren.

Som montagevirksomhed, skal I levere paradigmerne B.2.2.2.x (statisk kontrolplan), B.3.2.2.x (kontrolrapport for udførelse) og A.5 (konstruktion som udført).

For at kunne lave kontrolplanen B.2.2.2.x skal I bruge standarden DS 1140 for at formulere de rette kontrolspørgsmål. Det hele er styret af SBI anvisning nr. 271, der styrer alt fra den grundlæggende projektering frem til aflevering.

Vi tilbyder en løsning, som kan hjælpe jer med den rette planlægning og sikker dokumentation. Og selvfølgelig kan vores DS 1140 løsning kombineres med andre moduler i Tracelink.

Hovedfunktioner

Tracelinks DS 1140 løsning giver dig:

  • Produktspecifikke skabeloner til dannelse af kontrolplan
  • Produktspecifikke skabeloner for rapport for kontrol af udførelse
  • Produktspecifikke skabeloner for dokumentet Konstruktion som udført
  • Kontrol via app med kontrolpunkter og billeder
  • Sikker arkivering af al dokumentation

Kontakt os for yderligere oplysninger....

Hold dig opdateret ved at skrive dig op til vores DS 1140 nyhedsbrev.