Timeregistrering med profiltid

Efter du har gennemgået opsætning og konfiguration kan modulet timeregistrering med profiltid tages i brug.

Klik i Funktionsmenuen til venstre på Timeregistrering. I listen bliver du nu præsenteret for modulets funktioner. Øverst er funktionerne Kalender, Lønberegning og Rapport. Nedenfor disse er en listen over dine registrerede Tracelink brugere.

Kalender

Kalenderen giver dig en let og overskuelig oversigt over brugernes tidsregistreringer. Kun de brugergrupper du har valgt i konfigurationen vil være synlige. For at foretage rettelser i tidsregistreringerne har du følgende muligheder:

  • Dobbeltklik eller træk musen ud fra et brugernavn for at tilføje en ny tidsregistrering. Et vindue vil nu fremkomme, hvor du kan tilføje de nødvendige informationer for registreringen som f.eks. tid og lønart. Efter du har klikket Opret, vil tidsregistreringen fremgå som en bjælke i kalenderen. Du kan herefter dobbeltklikke på bjælken for at foretage rettelser.
  • Du kan med musen trække i bjælkernes kanter for at ændre tidregistreringen i kalenderen.

Lønberegning

Funktionen lønberegning giver dig informationer om alle brugernes tidsregistreringer, samt muligheden for at lave rapporter og eksportere disse. Øverst kan det ønskede tidsinterval og brugergruppe angives. Afkryds i boksene, hvis der ønskes henholdvis; medtagelse af ordre, kun godkendte tidsregistreringer eller hvis du ønsker, at rapporten skal udarbejdes i decimaltal frem for i timer:minutter. Tryk Opdater rapport for at generere rapporten i Tracelink. For at eksportere rapporten har du nu følgende muligheder:

  • Tryk på knappen Eksporter beregning for at generere en CSV-fil. Her er der mulighed for at vælge enten summeret totaltider eller de enkelte tidsregistreringer.
  • Nederst i venstre hjørne har du muligheden for at generere rapporten, enten som PDF-fil eller til udprintning. Kontakt Tracelink support hvis du ønsker et bestemt layout til dit udprint.

Med knappen Lås og afslut beregning har du mulighed for at låse tidsregistreringerne med lønberegning, og dermed sikre sporbarhed. Bemærk at dette er en endelig handling, og du vil herefter ikke have mulighed for at lave ændringer. Når du har låst en lønberegning, vil denne blive synlig under fanen Lønberegning. Her har du en oversigt over alle låste lønberegninger. Du har mulighed for at eksportere disse som PDF eller CSV-filer, samt et filformat der kan indlæses direkte i Danløn.

Rapport

Funktionen rapport giver dig mulighed for at lave visuelle repræsentationer for de vigtigste faktorer i netop din virksomhed. Det kan f.eks. være andelen af tidsregistreringer brugt på forskellige ordre, eller hvordan køretid fordeler sig på forskellige brugere. Udfyld de ønskede faktorer og tryk Opdater rapport. Med Detaljeret visning er der mulighed for at tilføje underniveauer til præsentationen. Klik på figuren for at få disse fremvist.

Brugerlisten

Brugerlisten under Timeregistrering giver mulighed for at tilføje en tidsregistrering for en bruger manuelt. Nederst på fanen Hjem vises en figur, samt en oversigt, over tidsregistreringer foretaget i det tidsinterval, som er indstillet i konfigurationen. I oversigten er der bl.a. mulighed for at rette i tidsregistringer, og se hvorvidt der er afregnet løn for registreringen. I kolonnen Godkendt er der mulighed for at godkende en tidsregistrering.
Under fanen Lønprofil / flex fremgår information om hvilken lønprofil brugeren er tilknyttet, samt mulighed for adminstration af ferie og flexsaldo.

Læs mere

 
Tilbage til support