Få endnu mere ud af Tracelink

Siger din mavefornemmelse dig, at din forretning kunne være bedre? Drop maven og brug data til at måle på din forretning istedet!

Da vi startede Tracelink fik de første kunder - smedevirksomheder - et værktøj til at sikre sporbarhed på stål for at imødekomme et bøvlet EU-direktiv. Med Tracelink fik smedene styr på certifikaterne, og så var det jo bare "business as usual". Men blev forretningen så bedre?

Måske.

Siden efterspurgte smedekunderne tidsregistrering, som så blev en del af Tracelinks tilbudspakke. Det gjorde det en del nemmere at udarbejde lønsedlerne, men forretningen blev primært lidt bedre, fordi der blev sparet tid på timesedler og lønsedler. Med tiden har vi fået kunder i mange brancher, som har efterspurgt nye funktioner som er tilføjet til Tracelink - fakturering, lagerstyring, indkøb, dokumentation af kvalitet o.s.v. Funktionerne har hjulpet Tracelinks kunder med at overkomme udfordringer i hverdagen, men spørgsmålet er, om der er endnu mere at hente.

Det tror vi, der er! Peter Drucker, som er en international guru indenfor forretningsudvikling, har engang sagt noget i retning af: ”Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det”. Du kan ikke med sikkerhed forbedre din forretning, bare fordi du måler på den - men chancen er der.


Efterkalkulation

Sagen er den, at medarbejderne møgsommeligt registrerer en masse informationer, som - muligvis - brugt i den rette kontekst - kunne være af stor betydning for forretningens udvikling. For kunder der benytter e-conomic til økonomistyring kan vi ovenikøbet kombinerer alle data opsamlet af Tracelink med alle de regnskabsdata, der ligger i e-conomic. Det mest oplagte er naturligvis at lave en efterkalkulation af alle ordrer; hvad er omsætningen og hvad er omkostningerne. Hvordan dét regnestykke ser ud, varierer fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche, men Tracelink kan skræddersy opstillingen af regneskabet til den enkelte virksomhed.


Udsnit af efterkalkulation.

Når du arbejder systematisk med efterkalkulationsrapporterne, har du pludselig muligheden for at finde mønstre i produktionen. Der kan være forhold som giver anledning til at lave forbedringer af processerne:

  • Er der typer af ordrer, der systematisk giver et bedre - eller dårligere - dækningsbidrag end andre?
  • Rammer tilbudsberegningen systematisk skævt, når det drejer sig om bestemte kunder?
  • Er der underleverandører, som koster overarbejde?
  • Er der bestemte faser af et ordreforløb, som tager for lang tid?
  • Er der materialer, som altid er i underskud?
De mønstre, som evt. bliver synlige afhænger selvfølgelig af datagrundlaget, så det er vigtigt, at I overvejer hvilke informationer, I har brug for.


Benchmarks

Systematisk analyse af efterkalkulationerne kan være ret tidskrævende, men i hverdagen er der alternativer, som kan give hurtige fingerpeg om forretningens tilstand og retning. Tracelink kan i kontrolpanelet vise forskellige typer af benchmarks, som kan være nyttige fingerpeg om forretningen. I en anden artikel kan du læse om, hvordan automalere i Tracelinks kontrolpanel kan benchmarke deres forretning op mod gennemsnit for andre Tracelink kunder i branchen. Disse tal er mest ment som markører; går det godt eller knap så godt i forhold sidste måling. Men tallene er samtidig de første skridt på vejen i en analyse af forretningen og af hvordan den kan optimeres; der er tale om sammenlignelige målinger, som kan afslører tendenser.

Benchmarks kunne f.eks. være:

  • Lønkroner pr. omsat krone.
  • Kørte kilometer pr. omsat krone.
  • Fortjeneste på ordrer holdt op imod afvigelser i leveringstidspunkt
  • Fortjeneste på ordre holdt op imod antal medarbejdere på ordren
  • Omsætning pr. salgs-lead pr. tid medgået til salg
- blot for at nævne nogle få banale eksempler.

Februar 2021

Kontakt os

Du ved nok bedst, hvilke markører - KPI'er (Key Performance Indicators) - du har brug for at tage temperaturen på din forretning, men Tracelink vil meget gerne hjælpe dig i dialog om hvilke data, du skal bruge, hvordan de skal kombineres og hvordan de skal visualiseres.

Kontakt os, så kan vi i fællesskab skabe værdifulde målepunkter for din forretning.