Opgaver og ruteplanlægning med lagerstyring | Tracelink
 

Opgavestyring

Tracelinks planlægningsmodul gør det nemt for dig at planlægge produktionen ud fra de ressourcer og den kapacitet, som virksomheden har til rådighed.

Fokus er på at sikre dig et overblik via en interaktiv planlægningskalender, som nemt kan redigeres. Farvekoder visualiserer de forskellige opgavers status. Desuden vises afhængigheder mellem opgaverne.

Hovedfunktioner

Tracelink Opgaver og Ruter giver dig:
  • Automatisk oprettelse af kunde.
  • Status på aktiviteter og næste opfølgning.
  • Ansvarlig person eller gruppe og journal.
  • Dokumenter og e-mail integration.
  • Sandsynlighed, forventet lukning og beløb.

Planlægning

Planlægningskalenderen giver et overblik over, hvem der har hvilke opgaver hvornår. Den giver også et overblik over udnyttelsesgraden af en medarbejder.

Skærmbillede af Tracelinks opgavekalender.

Her ser du et eksempel på Tracelinks opgavekalender.

Læs mere om Tracelink Kalender, Styklister, Kontrolpanel eller Timeregistrering.