Opgaver og ruter

Tracelinks planlægningsmodul gør den nemt for dig at planlægge produktionen udfra fra de ressourcer og den kapacitet, som virksomheden har til rådighed.

Fokus er på at sikre dig et overblik via en interaktiv planlægningskalender, som nemt kan redigeres. Farvekoder visualiserer de forskellige opgavers status. Desuden vises afhængigheder mellem opgaverne. 

Hovedfunktioner

Tracelink Opgaver og ruter giver dig:
  • Automatisk oprettelse af kunde
  • Status på aktiviteter og næste opfølgning
  • Ansvarlig person eller gruppe, og journal
  • Dokumenter og e-mail integration
  • Sandsynlighed, forventet lukning og beløb

Planlægning

Planlægningskalenderen giver et overblik over hvem der har hvilke opgaver hvornår. Den giver også et overblik over udnyttelsesgraden af en medarbejder.