Implementering fase 4 | Tracelink
 

Uddannelse

Nu hvor fundamentet for løsningen er lagt, begynder uddannelsesfasen. Her får virksomheden online undervisning ca. 1 gang om ugen i 1 time af gangen i gennemsnit op til 3 måneder. Du kan dog sagtens få undervisning flere gange om ugen, hvis du gerne vil hurtigt i gang. Fasens varighed afhænger af hvor stor en løsning, der er brug for.

Undervisningen foretages på Google Meet og tages i etaper. Ofte vil man starte med én funktion af gangen, f.eks. oprettelse af brugere, så opsætning af lønprofiler etc. På den måde bliver virksomhedens nøglepersoner “eased into” systemet, og kan selv udforske funktionerne i et stille og roligt tempo. Mellem hver undervisningsgang følger nogle hjemmeopgaver - såsom oprettelse af varer, lønprofiler, værktøjer osv. - som skal færdiggøres, før næste skridt kan tages. Når virksomheden føler sig klar til at stå på egne ben, overgår de til almindelig drift. Vi slipper jer derfor ikke før, at I føler jer trykke med systemet.


Undervisning i Tracelink.

Undervisning med implementeringskonsulent på Google Meet.

Hein & Sønner startede op i november 2022 og får gennemsnitlig undervisning 1 gang om ugen. Undervisningen har som regel et “mål”, dvs. en bestemt funktion eller et emne, som gennemgås step-for-step. Andre gange bliver tiden brugt på at afklare evt. spørgsmål, der er opstået siden sidste møde.

Martin, der er nøgleperson hos Hein & Sønner, tester løsningen af løbende, så alt er helt klart inden, at systemet rulles ud for resten af medarbejderne. “Det er rart, at jeg kan teste systemet, så det er nemmere at få de ansatte med på den nye arbejdsrutine.” fortæller Martin. I Martins uddannelsesforløb har han først lært at oprette CRM-sager (dvs. tilbud), bagefter lagervarer, så brugere og lønprofiler, ordreskabloner, opgaver m.m. og til sidst indkøb.