Implementering fase 2 | Tracelink
 

Processer

Efter kick-off mødet tager konsulenten hjem og optegner virksomhedens arbejdsprocesser og afklarer, hvordan systemet skal sættes op, så det bedst møder de behov, virksomheden har til at få styr på deres interne processer. Konsulenten følger løbende op med virksomheden, så arbejdsflowet dokumenteres korrekt.


Pernille bruger Tracelinks Procesværktøj til at lave flowdiagrammer over virksomhedens arbejdsprocesser. Det giver hende et visuelt billede af, hvilke moduler og funktioner Hein & Sønner har brug for: “Nu hvor jeg kender Hein & Sønners arbejdsgange, har jeg fået et bedre indblik i, hvordan løsningen skal sættes op,” fortæller Pernille. Hun kan således bedre opsætte systemet, planlægge undervisning i den rigtige rækkefølge og bekræfte med Hein & Sønner, hvad de blev enige om til kick-off mødet.

Hein & Sønners arbejdsflow.

Hein & Sønners arbejdsflow.