Implementering fase 2 | Tracelink
 

Processer

Pernille bruger Tracelinks Procesværktøj til at lave flowdiagrammer over virksomhedens arbejdsprocesser. Det giver hende et visuelt billede af, hvilke moduler og funktioner Hein & Sønner har brug for: “Nu hvor jeg kender Hein & Sønners arbejdsgange, har jeg et bedre indblik i, hvordan løsningen skal sættes op,” fortæller Pernille. Hun kan således bedre planlægge undervisning i den rigtige rækkefølge og bekræfte med Hein & Sønner, hvad de blev enige om til kickoff mødet.

Hein & Sønners arbejdsflow.

Hein & Sønners arbejdsflow.