Organisation

Tracelink giver mulighed for anvendelse fordelt på forskellige afdelinger, f.eks. fabrik 'Øst' og fabrik 'Vest'. Ordrer mv. kan tilhøre en bestemt afdeling og dermed kan en bruger, der er tilknyttet til afdeling 'Øst' kun se se de ordrer, som skal produceres på fabrikken 'Øst'.

Brugerne kan opdeles i grupper. Grupperne bruges i systemet til f.eks. at give rettigheder, tildele opgaver, osv.

Ordrer kan ligeledes inddeles i ordregrupper - f.eks. 'Salgsordre', 'Produktionsordre', mv.

Hovedfunktioner

Tracelink Organisation giver dig
  • Opdeling af Tracelink i afdelinger
  • Tilknyt en afdeling til en bruger
  • Oprette brugergrupper
  • Bruger brugergrupper til rettigheder, opgave styring, mv.
  • Ordre grupper for organisering af ordre