Opsætning af håndbog

Modulet Håndbog giver dig mulighed for at lave eksempelvis vejledninger, dokumentation eller sikkerhedsmateriale til brug i Tracelink. Du kan ved at oprette et håndbogsdokument i Tracelink let holde styr på hvilke medarbejdere, der har læst dokumentet. Læs mere om Håndbogsmodulets funktioner.

For at komme i gang med at bruge modulet, kræver det først en kort konfiguration.

Konfiguration af Håndbog

  1. Klik i Funktionsmenuen til venstre på Indstillinger og dernæst Konfiguration. Vælg Håndbog i Listen.
  2. For at bruge modulet skal der markeres i Brug Håndbog. Når dette flueben er sat, og der gemmes, vil dokumentet modulet blive synligt for alle brugere.
  3. I boksen Menu navn har du mulighed for at ændre navnet på Håndbogsmodulet. Ændringen er gældene overalt i Tracelink. Dvs. at det nye navn også er det, du vil få vist i Funktionsmenuen.
  4. Marker i boksen Brug områder, hvis du ønsker at gruppere dine håndbogsdokumenter i bestemte områder. Eksempler på områder kunne f.eks. være vejledninger, sikkerhed, skemaer eller et område af dokumenter, som SKAL læses af medarbejderne. I guiden Opret håndbogsområder finder du en vejledning til, hvordan områderne opsættes.
  5. Under punktet Integration har du mulighed for at integrere allerede eksisterende dokumenter, som din virksomhed har liggende i skyen, til Tracelink. Marker i boksen, og angiv navnet på de dokumenter, som du ønsker tilføjet. Under kolonnen Type kan du bestemme, hvorvidt dokumenterne skal fremgå som sin egen funktionsmenu gruppe eller som et underpunkt hertil. Angiv stien til de ønskede dokumenter og et passende ikon. Tilføj flere dokumenter ved at trykke på + Tilføj menu.
    I drop-down-menuen Integrationstype bestemmes, hvor du vil importere dokumenter fra. På nuværende tidspunkt er dropbox kun understøttet. Hvis du har et ønske om at integrere dokumenter fra en anden tjeneste, kan du tage kontakt til Tracelink support. Tryk på Tilknyt konto under punktet API-key for at danne par med din dropbox konto.
  6. Under punktet Status har du mulighed for at oprette statusser til dine dokumenter. Dokumentets status vil synliggøres i listen, og kan f.eks. repræsentere hvor langt dokumentet er i sin uadarbejdelse.

TIP

  • Når du sætter flueben i Brug håndbog og gemmer, vil menuen dukke op for alle Tracelink brugere, der opdaterer siden. Du bestemmer selv, hvilke dokumenter der skal være synlige, men menu og områder (undermenuer) er synlige, når fluebenet er sat. Tracelink anbefaler, at du laver opsætningen inden, du sætter fluebenet.
  • Du kan definere dine håndbogsområder med Håndbog slået fra (uden flueben). Dette gøres ved at sætte flueben, dernæst gemme, fjerne fluebenet og gemme igen.

Læs mere

 
Tilbage til support