Effektiv produktionsstyring med lagerstyring | Tracelink

Tracelink logo

Er du klar til at få styr på produktionen?

Tracelink er et ERP-system til produktionsstyring, når du gerne vil have bedre styr på virksomhedens ordrer, lager, indkøb m.m.

Med Tracelinks produktionsstyring bliver det let at planlægge og effektivisere arbejdsgangene - fra ordre til faktura.

Produktionsstyring

Tracelinks produktionsstyring er til dig, der gerne vil spare tid, miminere spild, undgå dobbeltarbejde og opnå bedre økonomi.

Vi har over 10 års erfaring med ERP-rådgivning indenfor produktionsplanlægning, hvorfor mange virksomheder allerede har opnået store effektiviseringsgevinster med bedre overblik over ordrer, lager og indkøb m.m.

Moduler

En Tracelink Produktionsløsning indkluderer typisk modulerne:

Styring, overblik & beslutning

Tag at gør ordrebogen digital og del den med medarbejderne. For at alle kan se og opdatere status, både på ordrer på vej ind og ordrer i produktion, så hæng en storskærm op i produktionshallen, der viser ordrenes vej gennem produktionen. På den måde får alle del i overblikket. Med ganske få klik, kan en ordre opdateres og dokumenteres med styklister, ruter og meget mere. Ved ordreafslutning kan der automatisk dannes efterkalkulation.

Produktionsplanlægning

En effektiv produktion kræver god opgaveplanlægning med opsætning af ruter. Med Tracelinks forskellige kalendere er det enkelt at sætte ordrer i kalenderen, booke ressourcer og uddelegere opgaver, der er nødvendige for at udføre ordren.

Tidsregistrering

Det er let at registrere tid brugt på hver enkelt fuldendt ordre eller opgave. Registreringerne bruges bl.a. til fakturering eller til efterkalkulation, da det er tydeligt at se, om deadlines er overskredet på den enkelte ordre.

Tidsregistreringen bruges desuden til at registrere komme/gå til løn.

Styklister

Styklister (BOM) kan aktiveres, når du modtager en produktionsordre, så der udfoldes en stykliste af råvarer, der skal plukkes eller opgaver, der skal sættes i gang. Antallet på ordren ganges automatisk op, så opskriften passer.

For at anvende styklister, skal Tracelinks lagerstyringsmodul være slået til.

Lagerstyring

Tracelink har et enkelt lagerstyringsmodul, som bl.a. anvendes, når du har brug for håndtering af styklister eller behov for sporbarhed i produktionen. Hvis færdigvaren indeholder råvarer med batchinformation, så holder Tracelink styr på præcis hvilke råvarer, der indgår i færdigvaren.

Dermed kan du finde alle de sporbarhedsinformationer, som er relevante i forhold til f.eks. tilbagekald eller reklamationer, og det bliver nemt at overvåge lagerbeholdningen.

Sporbarhed

Mange virksomheder oplever, at myndigheder eller kunder stiller krav til en dokumentation af hvilke materialer, der indgår i produktionen – uanset om det skyldes sundhed/fødevarer og sikkerhed, miljøhensyn, holdbarhed eller andre forhold. Med Tracelink har du sporbarhed – uanset om du har brug for individuel mærkning eller batchstyring af lageret.

Kvalitetskontrol & dokumentation

Tracelinks kvalitetsstyring gør det nemt at overvåge kvaliteten af hver produktionsordre. Ved at dokumentere processerne knyttet til produktionen, kan du gennemskue, hvor kvaliteten kan forbedres. F.eks. kan du lægge dokumenter, formularer eller billeder på ordrene.

Reklamation

Med Tracelink er det det enkelt at spore en reklamation på et produkt tilbage igennem produktionen. Er der tale om en systematisk fejl for en del af produktionen, er det muligt at bestemme fejlens helt præcise omfang.

Økonomi

Tracelink er tæt på at være et fuldt ERP-system, men mangler regnskabsdelen. Til gengæld kan Tracelink let integreres til økonomisystemet e-conomic. Data kan udveksles mellem systemerne, så længe du anvender begge løsninger. En e-conomic ordre konverteres til en Tracelink produktionsordre, som efterfølgende faktureres i e-conomic. Integrationen giver dig mulighed for at lave efterkalkulation på hver ordre.

Kunde feedback

Ved at markere produkterne med Tracelinks QR-koder bliver hvert enkelt produkt unikt. Det giver mulighed for individualiseret dialog med kunderne.

Dels kan kan du give kunden adgang til unikke informationer om lige præcis dét produkt han/hun har erhvervet; og dels kan du indsamle og strukturere feedback fra kunderne. Det kan være virksomhedens fundament for innovation.

Pris

Du betaler kun for dét, du skal bruge

Alle virksomheder har forskellige arbejdsprocesser og derfor forskellige behov til produktionsstyring. For nogle vil det være essentielt, at systemet kan håndtere styklister, eller at der integreres til et regnskabsprogram. For andre vil det primære behov være, at der er styr på lageret, eller at der kan uddeles opgaver. Da systemet kan sættes op på vidt forskellige måder, varierer prisen alt efter hvilken løsning, du søger.

Kontakt os, så vi kan udregne et tilbud specifikt til dine behov.

Digitalisér din forretning i dag

Book en gratis demo, hvor vi præsenterer dig for Tracelink på et jordnært plan

Hvorfor andre vælger Tracelink200+ brugervenlige funktioner og genvejeBilligst på markedet og mest for pengeneNænsom introduktion til systemetLet adgang til vejledninger og support

Kundecases

Book demo